Sundhedsfagligt Seminar 2015 – en stor succes!

​I starten af marts summede hospitalet af endnu mere liv end det plejede, da det første tværsektorielle og tværfaglige sundhedsfaglige seminar kørte med titlen og temaet "Patientens situation styrer forløbet". 


Deltagerne blev både torsdag og fredag fodret med forskellige faglige oplæg om borger- og patientinddragelse bl.a. :"Borgerinddragelse når stafetten skifter hænder" og "Personale med brugererfaring i psykiatrien". Torsdag var vi vidne til en livlig paneldebat, som let kunne have brugt meget mere tid, og fredag formiddag var der 9 forskellige workshops inden for de tre spor: Systemer, Kompetencer & Organisering. 

​Højdepunktet om torsdagen

Højdepunktet var dog torsdag eftermiddag da hospitalsdirektør Leslee Thompson, direkte fra Canada, holdt oplægget Patient Centred-Leadership, om hvordan de praktiserede patientinddragelse på Kingston General Hospital. Leslee fortalte om transformationen fra et hospital med mangelfuld patientinddragelse og røde tal på bundlinien, til at være et foregangshospital indenfor patientinddragelse med sorte tal i regnskabet, samtidigt med, at der var en markant bedre kvalitet og effektivitet i behandlingen. 

Den mere uformelle del af programmet bød på underholdning ved Bjarne Kure og vandretur med Søren Sillehoved. 

​​Ovenud positive evalueringer​

Evalueringerne fra seminaret har været ovenud positive. 70 procent af deltagerne kan omsætte det faglige fra seminaret til den daglige praksis, mens over 80 procent af deltagerne var tilfredse eller meget tilfredse med det faglige niveau, relevansen, formidlingen og udbyttet af seminaret. 

Knap 200 deltog i seminaret, og de fordelte sig på 115 fra Bornholms Hospital, fem borgere/patienter, 32 fra Bornholms Regionskommune og 13 praktiserende bornholmske læger og 31 ovrefra. Stort set alle faggrupper lige fra sosu-assistenterne til forskellige diverse forskellige konsulenter til hospitalsdirektøren og forskellige ledere af botilbud var repræsenteret. Dermed var målet om, at seminaret skulle være både tværfagligt og tværsektorielt, opfyldt.

​​Leslee Thompson

Dias fra de enkelte oplæg og fra enkelte workshops kan downloades l

Planlægningen af næste års seminar er startet, og udgangspunktet er, at Sundhedsfagligt Seminar 2016 bliver en slags opfølgning på det netop overståede 2015 seminar. Ideer til temaer, oplægsholdere, paneldebattører og workshops modtages gerne, og kan sendes til Nicklas Ackey, Kvalitets og Uddannelsesafdelingen, på e-mail: nicklas.ackey@regionh.dk 


​​​
Redaktør