Samtaler om kræftpatienters behov støtter det videre liv

​En ny obligatorisk samtale med alle kræftpatienter på øen skal sikre, at patientens behov bliver hørt.  Det er Bornholms Regionskommune, øens praktiserende læger og Bornholms Hospital, som i fællesskab indfører behovsvurderingssamtalerne på Bornholm i løbet af 2016.​

Region Hovedstaden har fået lavet en lille film som ligger på youtube. Her fortæller patienter og sundhedspersonale, hvad de har fået ud af at bruge samtaleskemaet.​ ​ >>>KLIK HER<>


Omkring 3.000 patienter kommer i dag på Bornholms Hospital i forbindelse med deres kræftforløb.
Bedre tværsektorielle forløb for patienter med kræft betyder, at flere bliver helbredt eller lever længe med deres sygdom. Det er derfor vigtigt, at patienterne gennem en struktureret indsats med den nye behovsvurderingssamtale og de øvrige rehabiliterende tilbud i forløbsprogrammet for kræft, får den bedst mulige støtte til at komme videre i deres videre liv. 

Samlet plan

Det skal en samlet plan for rehabilitering og palliation på Bornholm sørge for. Bag implementering står Bornholms Regionskommune, øens praktiserende læger og fysioterapeuter samt Bornholms Hospital. De individuelle indsatser til hver enkel kræftpatient bygger på en grundig behovsvurderingssamtale, som 60 ansatte i de tre sektorer er blevet uddannet i. 
Undervisningen af sundhedspersonalet fortsætter i foråret 2016 med sundhedspædagogiske kurser og kommunikationsteknikker, men allerede nu er samtalerne et obligatorisk tilbud til alle kræftpatienter. 

Patientens behov ændrer sig

Samtalen om patientens behov sker første på hospitalet, hvor diagnosen bliver stillet. Patienterne får imidlertid løbende tilbud om behovsvurderingssamtaler, når de afslutter eller skifter behandling. Det betyder, at også ansatte i døgnplejen og de privat praktiserende læger gennemfører samtalerne. 
Patientens behov under et kræftforløb kan nemlig hurtigt ændre sig. Hvor det under kemoforløbet måske var træthed og daglige gøremål, der fyldte mest, kan det senere være støtte til at komme tilbage på jobbet, der fylder mere. 

Pædagogisk samtaleredskab

Der er lavet et samtaleskema til behovsvurderingssamtalen, som hjælper patienten og de pårørende til at forberede sig før samtalen. Det er spørgsmål som: Hvad skal der til for at få hverdagen til bedre at fungere? Skal der hjælp til daglige gøremål som indkøb og rengøring? Hvordan med støtte til sygdomsforløbet fra familie og venner? Hvad med fritidsinteresserne eller at komme tilbage på arbejdsmarkedet? Skemaet indeholder også en selvvurdering af, hvordan patienten oplever at have overskud til at klare hverdagen. 
Skemaet er et samtaleredskab på patientens præmisser, som skal være med til at inddrage patienten aktivt i sit eget forløb. ​​
Redaktør