Samarbejde giver selvskadende bedre behandling

​Socialpsykiatrien og Bornholms Hospitals Akutmodtagelse har gennemført et projekt, der sætter fokus på, hvordan behandlingen for selvskadende kan blive bedre. Løsningen: lær hinanden at kende. 

Vent...

​Sygeplejerske Vibeke Bue Ellermann, der arbejder i Psykiatri og handicap i Midtpunktet i Rønne. 

Duften af stegte frikadeller lader ingen i tvivl om, hvad menuen står på. Vi skal besøge sygeplejerske Vibeke Bue Ellermann, der arbejder i Psykiatri og handicap i Midtpunktet (se fakta) i Rønne. 

Personalet er ofte med de unge, selvskadende borger i Akutmodtagelsen på hospitalet, og har på den baggrund tænkt, at der kunne være måde at gribe behandlingen an på, der var mere hensigtsmæssig i forhold til borgeren. 

”Det er ofte yngre piger, der har problemer med, hvordan omverdenen oplever og håndterer, at de er selvskadende. De oplever også ind imellem, at behandlingen af dem er lidt nedladende, at de måske bliver set mere på som en diagnose end den person, de faktisk er”, forklarer Vibeke Bue Ellermann. 

Små justeringer med stor betydning

Også på Akutmodtagelsen nikker de genkendende til beskrivelsen af de selvskadendes oplevelse.

”Tidligere bekymrede vi os for, om de gjorde skade på dem selv, når de sad og ventede på behandling. De har følt sig som andenrangspatienter, selv om det selvfølgelig ikke har været vores mening”, siger Kristine Holbek, der er sygeplejerske på Akutmodtagelsen.

Det krævede kun ganske få justeringer at gennemføre de forbedringer, der giver både personale og patienter en bedre oplevelse:

”Hvis vi har tid, kan de ringe til os og aftale et tidspunkt hvor de kan komme. De får også mulighed for at vente i et andet rum, så de ikke skal sidde i venteværelset. Vi har fået en bedre baggrundsviden og en større tryghed i forhold til at behandle de selvskadende patienter”, forklarer Kristine Holbek. 

Lær hinanden bedre at kende

I Socialpsykiatrien ser de også positivt på de nye tiltag og understreger, at det ikke har været svært at gennemføre ændringerne:

”Det er ikke raketvidenskab, vi skal bare lære hinanden at kende. Det gjorde vi på baggrund af projektet. Man får en meget større forståelse for hinandens arbejdsområder, i stedet for vi sidder og blive irriteret over, at borgeren ikke får den behandlings, som vi synes er bedst”, siger Vibeke Bue Ellermann. 

For at forstå hinandens arbejdsområder og udfordringer har projektdeltagerne besøgt hinandens arbejdspladser. Men det er vigtigt, at de nye erfaringer og forståelse ikke sander til:

”Nogle gange går tingene i sig selv igen, og vi falder ind i de gamle rutiner og vaner - det vil være synd. Vi skal udnytte, at vi er en lille ø, nærhedsprincippet skal vi være bedre til at holde i spil til temadage for eksempel”, lyder den afsluttende kommentar fra Vibeke Bue Ellermann. 
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor