​Formand for Regionsrådet i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen på konferencen den 25. april 2018

Sådan skaber vi mere værdi i sundhedsvæsenet

​Onsdag den 25. april 2018 samledes 200 aktører fra alle dele af sundhedsvæsenet til konferencen ”Hvordan styrer vi efter det, der giver værdi?” på Bornholm. Her diskuterede de fremtidens sundhedsvæsen og hvordan ledere og medarbejdere kan skabe mere værdi for patienterne. Samtidig løftede Udviklingshospital Bornholm sløret for de første resultater. 

Udgangspunktet for konferencen var, at Bornholms Hospital siden 2016 under titlen Udviklingshospital Bornholm har arbejdet med at ændre kulturen på hospitalet med det formål at skabe værdi for patienterne. Som det eneste hospital i Danmark er Bornholms Hospital nemlig sat fri fra den sædvanlige styringsmodel og har 100 procent fokus på, at styre efter det, der giver værdi for patienterne. 

Fald i antal indlæggelser

Udviklingshospital Bornholm er ikke i mål endnu, men har allerede taget nogle vigtige skridt på vejen, som har medført positive resultater. Antallet af indlæggelser på Bornholms Hospital er nemlig faldet med syv procent i 2017 i forhold til tidligere. 

Hospitalsdirektør Niels Reichstein Larsen glæder sig over, at det er lykkes at sætte nogle indsatser i gang, som i højere grad tager udgangspunkt i, hvad der skaber værdi for den enkelte patient, og som samtidig gør hospitalet mere effektivt og produktivt.

”En ting er de ændringer i kulturen på hospitalet, vi arbejder med, og som er rigtig svære at måle. En anden ting er de mærkbare ændringer, som vi kan se direkte, som faldet i antallet af indlæggelser. Jeg er rigtig stolt af, at vi har opnået et så stærkt resultat på relativt kort tid. For det giver os en klar indikation af, at vi bevæger os i den rigtige retning,” siger hospitalsdirektør Niels Reichstein Larsen.  

Anbefalinger til fremtidens sundhedsvæsen 

På konferencen fik en række deltagere til opgave at formulere en række anbefalinger til arbejdet med værdibaseret sundhed i fremtidens sundhedsvæsen. Anbefalingerne blev diskuteret af deltagerne og et panel bestående af Marianne Frølich fra brugerrådet på Bornholms hospital, regionsrådsformand for Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen, formand for Udvalget for Værdibaseret Styring Karen Friis Bach, næstformand for Udvalget for Værdibaseret Styring Özkan Kocak, generel manager på Nimb Iben Marburger Juul og professor i VIVE Jakob Kjellberg. 

”En af de vigtigste anbefalinger er, hvordan vi får patienter og pårørende endnu mere involveret. Ikke bare i behandlingssituationen, men også når vi laver forandringer i sundhedsvæsenet. Vi ønsker at gå i retning af et mere menneskeligt sundhedsvæsen,” siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen. 

En af de centrale anbefalinger, der kom ud af konferencen er, at patienterne skal involveres både i deres eget forløb og i beslutninger om, hvordan sundhedsvæsenet skal indrettes – eksempelvis gennem brugerpaneler. 

En anden central anbefaling, som blev diskuteret aktivt, handler om, at kulturen og ledelsen i fremtidens sundhedsvæsen skal være præget af tillid, autencitet og integration. Både patienter og medarbejdere skal være i fokus, ligesom arbejdet på tværs af faggrænser og sektorer i sundhedssektoren skal styrkes. 

Se de samlede anbefalingerne fra konferencen her >>>

Redaktør