Region H sikrer patienttransport med DAT

Region Hovedstaden støtter DAT økonomisk for at opretholde ruten mellem København og Bornholm i disse coronatider.
Vent...

Støtten sikrer, at bornholmerne kan komme til de nødvendige undersøgelser og behandlinger i København. Samtidig sikrer aftalen, at Bornholms Hospital kan sende nødvendige prøver til analyse i København.

For Bornholms Hospital og de bornholmske patienter er det desuden afgørende fortsat at kunne sikre transport af tilrejsende sundhedspersonale, der hjælper til på Bornholms Hospital i denne tid. 

”Vi skal give bornholmerne samme mulighed, som alle andre har. Flytrafikken er presset i de her dage, så jeg er rigtigt glad for, at vi med en økonomisk håndsrækning nu kan sikre, at bornholmerne stadig kan komme hurtigt til hospi-talerne på Sjælland, hvis det er nødvendigt,” siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.

”Uden denne økonomisk støtte måtte vi lukke ruten ned. Der er ikke nok pas-sagerer til at bære driften i øjeblikket, og vi fik i sidste uge stillet en støtte i ud-sigt, som vi nu altså har indgået med Region Hovedstaden, siger Jesper Rung-holm, direktør i DAT

Annemarie Hellebek, direktør på Bornholms Hospital sætter stor pris på at det på så kort tid har været muligt at finde en løsning på udfordringen med at un-derstøtte hospitalets drift, ligesom borgmester på Bornholm, Winnie Gros-bøll(A), ser med glæde på Region Hovedstadens støtte til de bornholmske pa-tienter i denne særlige situation.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor