Pressemeddelelse: To bornholmere er blevet podet for Corona (Covid-19) virus

​I går søndag aften er to bornholmere blevet podet for Corona Covid-19 virus på hospitalets akutmodtagelse.

Vent...

Begge er blevet undersøgt grundet symptomer opstået i relation til ophold i Norditalien. De tos prøver er sendt med fly til København for analyse, og der forventes svar på dem inden for det kommende døgn. Vi oplyser om resultatet af prøverne, straks vi kender dem. De to, der er blevet podet, er p.t. i hjemmekarantæne.

I forbindelse med at de to fik foretaget podning, var det efterfølgende nødvendigt af hygiejnemæssige årsager at foretage en grundig rengøring på hospitalets akutmodtagelse. I den forbindelse var hoveddøren til akutmodtagelsen lukket i perioden mellem kl. 18-21, andre patienter blev i perioden modtaget og fik den nødvendige behandling. 

Hvis du bliver syg - Sundhedsstyrelsens vejledning:

Hvis du bliver syg med symptomer som tør hoste, feber og vejrtrækningsproblemer, og du inden for de sidste 14 dage har været i et land med COVID-19 smittespredning  (se tabel over landene på Sundhedsstyrelsen side) - eller hvis du har været i tæt kontakt med en person med COVID-19, så ring til lægen.

Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre. Uden for din læges åbningstid skal du ringe til akuttelefon 1813.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor