Patientsikkerhed og udvikling hænger uløseligt sammen

​Det at gøre tingene bedre for patienten er tæt forbundet med øget patientsikkerhed. Det slog Bornholms Hospitals direktør Niels Reichstein Larsen fast under en debat på Folkemødet med Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor der var fokus på patientsikkerhed og Udviklingshospital Bornholm.

Med Bornholms Hospitals særstatus som udviklingshospital er der sat fokus på udvikle nye og smartere måder at arbejde på, hvor der bliver styret efter det, der giver  værdi for patienten. 

”Det arbejde hænger tæt sammen med forbedret patientsikkerhed”, fortalte direktør Niels Reichstein Larsen blandt andet under debatten til Folkemødet. 

Enhedschef for Tilsyn og Rådgivning Øst, Anette Lykke Petri, Styrelsen for Patientsikkerhed, var Niels Reichsteins debatpartner, og hun påpegede, at værdi for patienten jo ikke nødvendigvis er sikkerhed for patienten. Men Niels Reichstein slog fast, at det at gøre tingene bedre for patienterne er tæt forbundet med forøget patientsikkerhed. Han forklarede, at når man ikke styrer efter det, der betyder noget for patienten, er risikoen for fejl større. Og fejl koster både på patientsikkerhed og pengepung. 

Læs hele artiklen om debatten på folkemødet på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside 
Redaktør