Patientinddragelse skal give hospitalet mere råderum

​Bornholms Hospital sætter endnu mere fokus på arbejdet med patientinddragelse og kulturforandringer. Arbejdet skal give værdi for patienten og øge personalets fokus på sammenhæng på tværs af sundhedsvæsenet. Det giver bedre sammenhæng i behandlingen, højere faglig kvalitet og en bedre udnyttelse af de økonomiske ressourcer. 

”Vi kan ikke blive ved med at reducere personalet, derfor er vi nødt til at blive super gode til at spille sammen på tværs. Det er den bedste måde, vi kan levere mere og øge effektiviteten på”, understreger hospitalsdirektør Niels Reichstein Larsen. 

Den øgede indsats i forhold til kulturforandringer og patientinddragelse bygger på de seneste tre års arbejde med Udviklingshospital Bornholm. Her har hospitalet arbejdet sammen med patienter og pårørende om at skabe et hospital, der fokuserer på, at det enkelte menneske er unikt med forskellige ønsker og behov. 

Nu skal arbejdet implementeres i dagligdagen, og det skal ske sammen med Esther Kofoed.

Mød Esther Kofoed

”Esther Kofoed er en fiktiv bornholmsk patient, vi vil bruge aktivt i forhold til de problemer, vi støder på i vores arbejde. Hver gang vi skal finde en smartere løsning, stopper vi op og spørger: Hvad er vigtigst for Esther?”, forklarer hospitalsdirektøren. 

Metoden med at tænke Esther Kofoed ind i arbejdet stammer fra et samarbejde med det svenske center for læring og innovation Qulturum, der især arbejder med kronisk syge og ældre. Et samarbejde Niels Reichstein Larsen er stolt af: ”Qulturum har en slags kultstatus inden for området. Derfor er vi glade for, at de har lyst til at arbejde sammen med Bornholms Hospital. For eksempel kommer de og deler deres erfaringer med alle vores ansatte, når de deltager på stormødet for alle onsdag den 21. november”.

På stormødet sætter hospitalet yderligere fokus på at tænke på tværs af sundhedsvæsenet på baggrund af de seneste tre års arbejde med patientinddragelse.  

Fælles vision for arbejdet

”Der er relativt flere ældre og kronisk syge på Bornholm end i resten af Region Hovedstaden. Når vi skal håndtere flere og mere syge patienter, er det helt nødvendigt, at vi øger vores fokus på patientinddragelse”, forklarer Niels Reichstein Larsen om baggrunden for arbejde målrettet med Esther Kofoed på Bornholms Sygehus.  

Han understreger samtidig, at det kun sker ved en massiv involvering af alle ansatte, så alle kender hospitalets fælles vision.

Redaktør