Patienter og pårørende skal styrke sundhedsvæsenet på Bornholm - vil du være med?

​Har du erfaring som patient eller pårørende i et længerevarende forløb, så er det måske dig, vi søger til et udvalg, der skal styrke kvaliteten i sundhedsvæsenet på øen.

Vent...

Netop nu søger Region Hovedstaden, og dermed også det bornholmske sundhedsvæsen, brugere og pårørende, der har mod på at bidrage med erfaringer fra længerevarende kontakt med hospital, egen læge og kommune.

Sundhedsvæsenet kan blive bedre, hvis det lytter til sine brugere og deres pårørende. Sådan lyder erkendelsen hos Region Hovedstaden. Derfor er der nu sat gang i at rekruttere brugere eller pårørende, som har erfaringer fra længerevarende kontakt med hospital, egen læge, psykiatrien og kommunen.

Vil du skabe sammenhæng i sundhedsvæsenet? 


Konkret betyder det, at tre bornholmske brugere nu får muligheden for at påvirke sundhedsvæsenet gennem en plads i det, der kaldes et Samordningsudvalg. Udvalgets formål er at skabe konkrete løsninger og tiltag, der styrker sammenhængen på tværs af de forskellige aktører i sundhedsvæsenet. Indtil videre har et Samordningsudvalgs medlem kun bestået af sundhedsfaglige, professionelle personer. 
Både hos Bornholms Regionskommune og Bornholms Hospital ser man meget positivt på tiltaget. Annemarie Hellebek, konstitueret direktør på Bornholms Hospital og medlem af Samordningsudvalget, siger:

”Jeg er ret sikker på, at vi vil kunne skabe endnu bedre patientforløb, når patienter og pårørende kommer så tæt på organisationen. Ved at inddrage deres erfaringer og oplevelser, får vi bedre muligheder for at komme hele vejen rundt.”

Trine Dorow, der er servicedirektør i Bornholms Kommune, ser også klare fordele ved at udvide Samordningsudvalget med brugere. Hun siger:
”Borgerne og deres behov og oplevelser er indgangen til, at vi som fagfolk kan foreslå de rette løsninger på sundhedsområdet. Tiltaget er helt i overensstemmelse, med den måde vi tænker og arbejder på. Jeg er spændt på at se, hvilken betydning det får på udvalgets arbejde, at vi nu udvider med brugerrepræsentanter.”

Samordningsudvalget holder møde fire gange årligt, hvor repræsentanter fra hospitalet, kommunen, psykiatrien og praktiserende læger - og nu også tre borgere - sammen drøfter og løser de udfordringer, der kan være, når patienter er i berøring med alle parterne.

Søg om optagelse i Samordningsudvalget


Er du interesseret i at blive brugerrepræsentant i det bornholmske Samordningsudvalg, kan du søge frem til søndag 10. november.

Når du klikker her, får du ansøgningsskemaet til samordningsudvalget


Har du brug for hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet, kan du kontakte konsulent i Region Hovedstaden, Annette H. Knudsen, på 38 64 99 65 eller 91 16 66 26


Yderligere kontakt

Hvis du vil høre mere er du velkommen til at kontakte:

Annemarie Hellebek, konstitueret direktør på Bornholms Hospital på  21 39 94 63.
Trine Dorow, Servicedirektør i Bornholms Regionskommune på 30 18 00 00.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor