På Bornholms Hospital er man et skridt foran

​Innovationsminister Sophie Løhde (V) besøgte Bornholms Hospital og så mange perspektiver i indsatsen med Udviklingshospitalet. 

Som en del af regeringens kommende sammenhængsreform, hvor der er fokus på en mere sammenhængende offentlig sektor, besøgte innovationsminister Sophie Løhde (V) Bornholms Hospital. 

Sophie Løhde fik lejlighed til at høre om udviklingshospitalet, og sammen med projektledere fra Udviklingshospitalet teste Min Sundhedsplatform og holde en videokonference med en patient på et medicinsk sengeafsnit.

Hun nåede også at få en rundvisning på hospitalet og blev blandt andet præsenteret for A2, praksisklinikken og hospitalets praktiske anvendelse af Sundhedsplatformen.

Bornholms Hospital er et forbillede

Ministeren sagde blandt andet, at Bornholms Hospital er et forbillede for andre hospitaler, og at der med Udviklingshospitalet er mange perspektiver på trods af lægemangel og træge it-systemer. 

Hun synes, det er interessant, at man på Bornholms Hospital arbejder med, hvad der giver værdi for patienten. Hun sagde blandt andet, at man på Bornholm er et skridt foran mange andre steder i landet i arbejdet med værdibaseret styring, og hvordan man kan skabe mere sammenhængende patientforløb. 

National opmærksomhed om hospitalet

Hospitalsdirektør Niels Reichstein Larsen viste ministeren rundt og er enig med ministeren.

”Det er en væsentlig forudsætning for et sundhedsvæsen hvor mennesket er i fokus, at man tænker meget mere på sammenhæng mellem afdelinger og sektorer.”, siger Niels Reichstein Larsen.

Optimisme om rekruttering

En af Bornholms Hospitals store udfordringer er mangel på læger og sygeplejersker. Men Niels Reichstein Larsen er optimistisk med hensyn til, at de to faggrupper nok skal få øjnene op for fordelene ved at arbejde på Bornholm.

”Jeg tror på, at der er klinikere der synes, at vores hospital er en spændende arbejdsplads, og at den måde vi ønsker at organisere hospitalet på, vil blive opfattet positivt. Det vil helt sikkert bidrage til, at vi kan rekruttere bedre”, siger Niels Reichstein Larsen.


Innovationsminister Sophie Løhde besøgte Bornholms Hospital. Hun prøvede blandt andet at anvende Min Sundhedsplatform.


Redaktør