Nyt tilbud til psykisk sårbare med type 2 diabetes

​​Bornholm har fået et nyt kursustilbud målrettet psykisk sårbare mennesker med type 2 diabetes. "Nye Tider" er navnet på projektsamarbejdet mellem Bornholms Hospital, Socialpsykiatrien samt Center for Sundhed i Bornholms Regionskommune. Med tilbuddet ønsker man at nå ny målgruppe med det forebyggende arbejde på diabetesområdet.​

"Vi oplever, at sårbare mennesker, som har type 2 diabetes eller er i risikogruppen for at få det, kan have svært ved at bruge vores eksisterende tilbud målrettet diabetespatienter”, fortæller diabetessygeplejerske Mari-Ann Nexø fra Bornholms Hospital. 
Kurset "Nye Tider" holdes i Midtpunktet i Sct. Mortensgade i Rønne. Deltagerne mødes én gang om ugen i 2 timer og forløbet strækker sig over i alt ni gange hen over foråret. 12 deltagere var med til kickstart d. 14. april, så forløbet kom godt fra start.

Skal nå en ny målgruppe i fællesskab

Medarbejdere fra Midtpunktet, som hører under Socialpsykiatrien i Bornholms Regionskomme, samt diabetessygeplejersker fra både Bornholms Hospital og Bornholms Regionskommune skal stå for undervisningen på kurset:

”Vi er alle rigtig stolte over, at vi med dette nye tiltag kan være med til at afprøve, hvorvidt vi kan være med til at alle – også de sårbare grupper – kan få den viden om diabetes, de har brug for”, siger kursusleder Jesper Klindt fra Socialpsykiatrien.

Stor erfaring med livsstils- og diabeteskurser

Både Midtpunktets medarbejdere og diabetessygeplejerskerne fra Center Sundhed og Bornholms Hospital har stor erfaring med afvikling af livsstils- og diabeteskurser, hvor formålet er at øge deltagernes viden om egen sundhed og livssituation samt få redskaber til at håndtere eventuelle vanskeligheder i hverdagslivet. Fokus er på sunde madvaner, døgnrytmer (søvn), bevægelse og motion.  Alle ser frem til det nye samarbejde, hvor fælles idéer og erfaringer skal omsættes til praksis og være med til at skabe værdi for den enkelte deltager på kurset.

Fokus på fødder

Med diabetes følger en særlig opgave med at passe på sine fødder – og det behov er ukendt for mange:
”Forebyggende undersøgelser af fødderne er et vigtigt element, hvis man har diabetes og gerne vil forhindre fodsår. Derfor har vi valgt også at invitere en fodterapeut med til en af undervisningsgangene”, fortæller diabetessygeplejerske Anita Kjer Madsen fra Center Sundhed. 

En ny rapport fra Det nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning(KORA) viser desværre, at alt for få mennesker med diabetes får undersøgt deres fødder. Dermed går patienterne og samfundet glip af vigtige gevinster i forhold til at forebygge den alvorlige følgesygdom fodsår og undgå amputationer.
Redaktør