​Her er det dialysepatient Kamma Kofoed, der prøver det nye dialyseapparat, som Medicinsk afdeling har anskaffet 15 styk af. ​

Nye dialyseapparater til hospitalets nyrepatienter

​Bornholms Hospitals dialyseafdeling F2 har fået 15 nye dialyseapparater. De avancerede apparater mindsker blandt andet bivirkningerne for nyrepatienterne og er mere brugervenlige for medarbejderne.

De 12 faste dialysepladser på Medicinsk afdeling har alle fået nye apparater. Det er apparater, som er magen til dem, der kører på Rigshospitalet. Det har den klare fordel, at de læger fra Rigshospitalet, som også arbejder på Bornholms Hospital, kender apparaterne i forvejen. De nye dialyseapparater er nemlig en del anderledes at betjene, så det bornholmske personale har været på knap to dages kursus i teori og praksis.

Individuelt væske-træk
De nye apparater har indbygget en sensor, der sikrer, at væsken bliver trukket individuelt og mere skånsomt gennem kroppen. Det skulle gerne mindske bivirkningerne og skabe færre komplikationer hos dialysepatienterne. 

Lettere at håndtere

Dialysemaskinerne kører på ”online vand”, altså direkte fra et vandanlæg, som vandet først skal igennem, for at det kan bruges til dialyse. Vandet passerer så gennem et sterilfilter, hvilket betyder, at personalet slipper for at skylle maskinen efter med saltposer. Apparaterne har ”touch-screen” og er på flere punkter mere brugervenlige og lettere at håndtere, hvilket er en gevinst for arbejdsmiljøet.

Redaktør