​Den resterende del af byggeriet, der ligger bag og under Akutmodtagelsen,  med nye lokaler til 14 observationssenge, dagkirurgi-, opvågning- og intensivafsnit er planlagt til at åbne omkring nytår. ​

Invitation til åbningen af 1813 akuthjælpen og ny indgang til Akutmodtagelsen

​Mandag den 26. september 2016 kl. 13 er der indvielse af 1813 akuthjælpen i den nye Akutmodtagelse på Bornholms Hospital. Her er alle interesserede velkomne til at se de nye lokaler med ny indgang, ny reception og et nyindrettet venteområde

​Der er kun gået lidt mere end et år siden regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen tog det første spadestik til den nye Akutmodtagelse på Bornholms Hospital. Nu er den del af byggeriet, hvor 1813 akuthjælpen ligger, færdigt. Det markerer hospitalet med en reception foran den nye Akutmodtagelse. Her vil det være muligt at besigtige de nye lokaler. 

Åbner for alvor den 29. september

Den nye 1813 akuthjælp åbner for alvor dørene for de bornholmske borgere torsdag den 29. september kl. 16. Patienter der har brug for 1813 akuthjælp, skal derfor fortsat benytte hospitalets hovedindgang indtil torsdag den 29. september kl.16.

Projektgrundlag for Udviklingshospital Bornholm godkendt

Ved receptionen vil hospitalsdirektør Niels Reichstein Larsen også give en status på Udviklingshospital Bornholm. Her godkendte Regionsrådet tirsdag den 20. september projektgrundlaget for Udviklingshospital Bornholm og otte indsatser, der skal skabe ekstra værdi for patienterne. Sammen med godkendelsen fulgte en økonomisk bevilling på 21,1 mio. kr. frem til 2018.

Central rolle

Akutmodtagelsen får en central rolle i Udviklingshospital Bornholm
”Den nye Akutmodtagelse spiller en central rolle i Udviklingshospital Bornholm, og kommer bl.a. til at danne rammen om en ny visitationsform for akutte patienter, så de får færre indlæggelser”, udtaler hospitalsdirektør Niels Reichstein Larsen og uddyber: ”Akutmodtagelsen er også en vigtig brik i arbejdet med at skabe venlige og imødekommende fysiske rammer, som også er en stor del af Udviklingshospital Bornholm”.

De otte indsatser i Udviklingshospital Bornholm er: 

Fælles og fleksible ambulatorier
Ny visitationsform for akutte patienter
Fælles ansvar for indlæggelse og udskrivelse for ældre patienter mellem hospital, kommune og almen praksis
Patientrapporterede oplysninger om behandlingsresultater – PROM
Bedre bestilling og brug af diagnostik
Bedre overblik over, hvad der skal ske og hvornår, herunder daglige aktiviteter, stuegang og udskrivelse
Bedre fysiske rammer
Følg patienternes præference i den sidste levetid
Redaktør