ID-kontrol på patientrejser fra 4. januar 2016

​Fra 4. januar skal du have gyldigt billed-ID med ved ved patientrejser gennem Sverige. Vi anbefaler, at du også har det med, hvis du skal med fly, i tilfælde af aflysninger eller ændringer i din patientrejse.

​4. januar 2016 træder den svenske lov om transportøransvar i kraft. Der har siden november 2015 været krav om, at man som rejsende (også i transit) skal have billed-ID med ved rejse over Sverige. Disse regler skærpes nu med indførelse af transportøransvar, der pålægger alle, der transporterer rejsende til Sverige, at tjekke passagerernes identitet. ​

Bornholmerbussen og Rute 700 

Alle passagerer bliver ID-kontrolleret, ved ombord stigning på Bornholmerbussen eller Rute 700. 

Kan du ikke fremvise gyldig billed-ID bliver du afvist, da transportøren ellers risikerer store bøder. Samtidig vil der være stikprøvekontrol i Sverige. 

Der er ingen af busruterne der på nuværende tidspunkt kan sige noget om, hvorvidt ID-kontrollen kommer til at tage længere tid end billetteringen gør på nuværende tidspunkt. Indtil andet bliver meldt ud, er det de mødetidspunkter, som står i fartplanerne, som er gældende. 

​DSB - IC Bornholm 

I stedet for IC Bornholm kører DSB med Togbusser mellem København H og Ystad uden stop undervejs. Bemærk at du skal tidligere af sted fra København H, end IC Bornholm toget normalt afgår. Der vil også her være ID-kontrol ved ombordstigning. Følg løbende med på Rejseplanen, DSB’s hjemmeside eller via DSB App.

Gyldig billed-ID

Retningslinjer for ID-kontrol jf. DSB´s hjemmeside: https://www.dsb.dk/kampagner/id-kontrol/

Du skal fremvise billed-ID. Billed-ID dokumentet skal være officielt udfærdiget med henblik på at fastslå din identitet og skal være forsynet med følgende oplysninger:
  • indehaverens fotografi
  • oplysning om indehaverens fuldstændige navn
  • personnummer eller fødselsdato
  • serienummer
  • indehaverens underskrift
  • oplysning om billed-ID’ets gyldighedstid
  • oplysning om den udstedende myndighed

Børn under 18 år kan undlade at forevise billed-ID, hvis de er i følge med en forældre, som kan forevise gyldigt billed-ID. Kontrolløren skal efter bedste evne foretage et skøn, om personen, der foreviser gyldig legitimation, er forælder til barnet, og om barnet er under 18 år. Kunder uden gyldig billed-ID, uanset nationalitet, vil blive afvist.
Hvis ikke du har gyldig billed-ID kan du ved henvendelse til kommunens Borgerservice bestille et ID-kort. Børn under 18 år i følge med en forælder med billed-ID behøver ikke selv at vise billed-ID.​

Dit eget ansvar​ 

Det er dit eget ansvar at du og en evt. ledsager har og kan fremvise gyldig billed-ID ved ombordstigning. Dette bliver ikke kontrolleret i forbindelse med visitation, udstedelse af rekvisition eller booking af patientrejse. 

Patientrejser er ikke ansvarlig for udgifter du måtte få i forbindelse med afvisning pga. manglende billed-ID. 

Hav altid billed-ID med dig 

Hav altid billed-ID med dig, også selvom du som patient rejser med fly til og fra danske destinationer. Du kan komme i en situation, hvor du er rejst over med fly, men ikke kan eller må rejse retur med fly og derfor skal rejse over Sverige.

Redaktør