​​​​​​​​​​​Karen Wøjdemann, obstetrisk overlæge (tv), og Vinnie Sys Pedersen, chefbioanalytiker, har i samarbejde indført hurtigtesten på Bornholms Hospital.

Hurtigtest forebygger unødvendig antibiotikabehandling under fødslen

​​Fødende på Bornholms Hospital kan blive testet for streptokokbakterier døgnet rundt. Hurtigtesten sikrer, at kvinder, der ikke har bakterien, undgår unødig antibiotikabehandling.

Vent...

Nu kan jordemødrene på Bornholms Hospital foretage en hurtigtest, der afslører, om fødende kvinder har en bakterie, der kan overføres til barnet under fødslen og i sjældne tilfælde forårsage alvorlige infektioner hos den nyfødte.

– Vi har podet en fjerdedel af alle fødende, og ca. en fjerdedel af dem er positive, mens de resterende trefjerdedele er negative og derfor nu helt undgår antibiotikabehandling, fortæller Karen, der er obstetrisk overlæge på Bornholms Hospital. 

Antibiotikabehandling gives normalt til kvinder i fødsel, der risikerer at smitte deres børn med bakterien Gruppe B-streptokokker (GBS). 

Det er muligt at behandle mod GBS ved at give antibiotika til de kvinder, som er i størst risiko for at videregive infektionen baseret på en række parametre. Men langt fra alle kvinder, der er i risikogruppen, udgør rent faktisk en fare for deres barn. Indtil for få år siden krævede det en test med en svartid på op mod to døgn at afklare, om kvinden har bakterien eller ej. Og det er for lang tid at vente, når fødslen er i gang. Derfor har den gængse tilgang i store dele af den vestlige verden, herunder Danmark, været at give kvinden antibiotika for en sikkerheds skyld. 

Det har betydet, at mange kvinder, som slet ikke har bakterien, alligevel har fået antibiotika. - Med hurtigtesten kan vi undgå unødig antibiotikabehandling, unødige indlæggelser og unødige blodprøver på det nyfødte barn, understreger Karen.

Tester døgnet rundt

På Bornholms Hospital podes alle fødende, der er i høj risiko for at overføre GBS til barnet. Den største risikogruppe er de kvinder, der har langvarig vandafgang, forklarer Karen. – Efter 18 timers vandafgang stiger risikoen for infektion med GBS. Hvis kvinden ikke har født 16 timer efter, vandet er gået, tilbyder vi derfor en hurtigtest. 

Fødende på Bornholms Hospital testes for GBS døgnet rundt. – Det betyder, at vi kan udnytte prøven mere effektivt, så vi kun tager de nødvendige prøver.

Selv små forekomster af de farlige streptokokbakterier kan altså identificeres på kort tid og uanset hvornår, den fødende ankommer på fødegangen. Den kontinuerlige testning betyder også, at antibiotika kun gives til de kvinder, der rent faktisk har bakterien.

Et fantastisk samarbejde 

Begejstringen er ikke til at tage fejl af hos Karen, der fremhæver laboratoriets aktive medvirken i den succesfulde implementering. – Vi kunne ikke have gjort det uden bioanalytikerne store indsats og positive indstilling.

Chefbioanalytiker, Vinnie Sys Pedersen, stemmer i. - Samarbejdsånden har været både positiv og givtig. 

Informationsniveauet har været højt fra starten og processen med at gennemgå de nødvendige justeringer i arbejdsgange og retningslinjer er foregået med stor samarbejdsvilje og faglig stolthed, fortsætter Vinnie.

– Det har været meget nemt at række ud undervejs, og Karen har gjort meget ud af at dele sin viden om den store gevinst af prøvesvaret. Hun har også mindet os om, hvor stor og vigtig en rolle, vi spiller som faggruppe. 
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor