Hospitalet tyvstarter på Folkemødet 2016

​Den officielle åbning på Folkemødet 2016 er kl. 14 i Allinge torsdag den 16. juni. Bornholms Hospital tyvstarter dog allerede om formiddagen kl. 11 med debat og rundtur på hospitalet.​​

​​Der er debat og rundvisning på Bornholms Hospital torsdag den 16. juni fra kl. 11 til kl. 12.30. Alle er hjertelig velkomne​

​Torsdag den 16. juni kl. 11 åbner Bornholms Hospital dørene til Store Mødesal til debat. Emnerne er blandt andet om værdibaseret styring af patientforløb er visioner eller skrøner? Hvad går værdibaseret styring ud på og hvad indebærer det? Er det lykkedes at indføre andre steder og hvad er erfaringerne?

Hvorfor er det så svært?

Et andet hovedemne er ”Patientens situation styrer forløbet”. Det er jo ikke nyt at lade patienten være involveret og være i centrum for sin behandling. Hvorfor er det stadig genstand for så mange projekter og indsatser? Hvad er det, der mangler for, at vi lykkes? Et sundhedsvæsen har mange forskellige og komplekse og til tider modsatrettede opgaver. I sundhedsvæsenet tager vi vare på fødsel, sygdom, livet og døden – de planlagte og akutte patientforløb. Er det en modsætning for standardisering og plads til den enkelte patients behov?  

Eksperter inviteret

Der er inviteret en række eksperter, som vil holde et kort oplæg og ellers deltage i den efterfølgende paneldiskussion. Det er hospitalets vicedirektør Jonas Egebart der vil styre debatten. 
Efter debatten er der rundvisning i den nye Akutmodtagelse, og arrangementet slutter kl. 12.30, så man kan nå at komme til Allinge til den officielle åbning af Folkemødet 2016. 

Oplægsholdere og debattører: 

Niels Reichstein Larsen, hospitalsdirektør på Bornholms Hospital 
Jacob Kjellberg, professor og sundhedsøkonom ved KORA 
Hans Christian Buch, hospitalspræst på Rigshospitalet 
Ove Gaardboe, overlæge  i Dansk Patientsikkerhed
Iben Marburger Juul, direktør for Sølyst, Den Kongelige Skydebane ​
Marie Fuglsang, enhedschef for Evaluering og Brugerinddragelse i Region Hovedstaden 

Alle er meget velkomne og tilmeding er ikke nødvendig.
Redaktør