Hospicepladser til døende på Bornholms Hospital

​Bornholms Hospital råder nu over øens første hospicepladser, som bliver drevet med råd og vejledning fra Diakonissestiftelsens Hospice. 

En samarbejdsaftale med Diakonissestiftelsens Hospice sikrer daglig sparring og kompetenceudvikling af Bornholms Hospitals ansatte. Bevillingen af midler til 2 nye hospicepladser har finansieret nye ansættelser af både læger og sygeplejersker og er dermed med til at sikre kapaciteten døgnet rundt. 

Specialiseret behandling

Bornholms Hospital har i forvejen 3 sengepladser til smertelindrende behandling, og med hospicepladserne får hospitalets alvorligt syge patienter med et kort livsperspektiv mulighed for at få netop den specialiserede behandling, som de ønsker i den sidste levetid.

Oversygeplejerske Peter Juul Jensen, Afdelingen for medicinske sygdomme, Bornholms Hospital er begejstret for den nye samarbejdsaftale med Diakonissestiftelsens Hospice. Dels fordi døende bornholmere nu kan få tilbudt en hospiceplads på øen, dels fordi hospitalets medarbejdere får mulighed for at udvikle deres kompetencer.

”Vi håber, at de nye hospicepladser bliver til glæde for både patienter og pårørende. Samtidig sætter vi her på hospitalet gang i en proces får relevante medarbejdere nye udviklingsmuligheder i jobbet”, siger Peter Juul Jensen.

Faglig sparring med Diakonissestiftelsen

Samarbejdet med Diakonissestiftelsen indebærer blandt andet, at medarbejderne på Bornholms Hospital kan modtage daglig faglig sparring over telefon og mail, har ugentlige videokonferencer og får hjælp til at udarbejde årlige udviklingsplaner.

De to hospicepladser på Bornholms Hospital er et resultat af Kræftplan III fra 2011, hvor der blev afsat penge til 42 nye hospicepladser fordelt i hele landet.

Kontakt

Peter Juul Jensen, oversygeplejerske
Telefon: 38 67 10 06
Redaktør