Sophie Hæstorp Andersen tager det første spadestik til den nye akutmodtagelse på Bornholms Hospital

Første spadestik til ny Akutmodtagelse på Bornholms Hospital

​Regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen tog fredag den 4. september det første spadestik til en ny Akutmodtagelse på Bornholms Hospital. Når de nye bygninger står færdig om et år kan patienter på Akutmodtagelsen hurtigere få behandling, og dermed komme hurtigere raske hjem

​​​Når den nye Akutmodtagelse står færdig vil et langt større antal patienter, der bliver modtaget i den nye Akutmodtagelse blive behandlet her og derefter kunne tage direkte hjem igen.  Med 14 nye observationssenge kan den nye Akutmodtagelse have de patienter, der ikke umiddelbart kan sendes hjem, til observation i op til 48 timer. Herefter kan patienterne sendes videre til behandling på afdelingerne på hospitalet eller til af regionens hospitaler på Sjælland.

Patienterne vil opleve et betydeligt mere sammenhængende og smidigt behandlingsforløb. Patienterne vil blandt andet opleve, at de møder hospitalets forskellige speciallæger meget tidligere i Akutmodtagelsen.

Dagkirurgi flytter også

Med det kommende byggeri for Akutmodtagelsen, som er det første skridt mod "Det nye Bornholms Hospital" bliver der samtidig skabt nye rammer for modtagelsen af de dagkirurgiske patienter i underetagen. Med dagkirurgiens nye placering og bedre forhold for modtagelse, klargøring og behandling er rammerne skabt for en god oplevelse for patienter, deres pårørende og for medarbejderne.

​​​​Akutmodtagelsen bygges af bornholmske virksomheder

​Licitationen til den nye Akutmodtagelse på hospitalet er overstået, og seks af de syv fagentrepriser gik til bornholmske virksomheder, mens Bravida fra Brøndby vandt entreprisen på VVS og blik​​


Redaktør