​Bjarne Guldbergsen igang med at træne på motionscyklen hos Fysio- og Ergoterapien på Bornholms Hospital. 

Dialog giver bedre holdtræning

​Fysio- og Ergoterapien har inviteret deres træningshold til at deltage i et møde, hvor de talte om, hvordan de kunne gøre træningen bedre til glæde for patienterne.

Vent...
”Det er godt, at man bliver samlet en gang og får drøftet igennem, hvad vi kan lide, og hvad der er mindre godt. Så giver vi også terapeuterne noget mere at arbejde med”, fortæller Bjarne Guldbergsen med et smil.

Han var en af de patienter, der deltog i mødet med personalet i Fysio- og Ergoterapien. Og det var en god oplevelse, understreger han:

”Vi var da nogle stykker, der er rimelig frimodige. Så vi fik sagt en del, men der er altid nogle, der ikke siger noget. Jeg tror ikke de er utilfredse, men de blander sig bare ikke”.

Nye ideer

Formålet med patientinddragelsesmødet var at få belyst, hvad der fungerede i holdtræningen, og hvad der kunne være anderledes. 

For ikke at styre samtalen holdt terapeuterne sig i baggrunden, imens patienterne snakkede. Terapeuterne forsøgte også at holde sig neutrale, så de fik et så reelt billede som muligt af patienternes tanker og ønsker. 

”Det var en ny måde at gøre det på. Jeg blev bekræftet i meget af det, jeg havde på fornemmelsen i forvejen. Generelt var de stort set godt tilfredse, men der kom også forslag til, hvad de kunne tænke sig at få lavet om”, fortæller Ronni Kofoed Ystrøm, der er fysioterapeut. 

Ændret holdtræning

Én af de ting patienterne gerne ville have mere af, var udspænding efter træningen, imens de kritiserede, at det ind imellem er nødvendigt at skifte fra et hold til et andet. 

”Når vi har trænet sammen nogle uger, lærer man hinanden at kende, og er tilpas i de andres selskab. Så har man ikke lyst til at skifte hold midt i det hele”, forklarer Bjarne Guldbergsen.

Derfor bestræber personalet sig på, at de ikke flytter rundt på holdene. 

”Det er rart for os at vide, at når man er i et forløb, har man ikke lyst til at skifte hold. Men indimellem er det nu nødvendigt for at få træning på det rigtige niveau”, forklarer Kimmie Nilsson, der er fysioterapeut.

Brugerinddragelse fremadrettet

Selvom både personale og patienter har været glade for mødet, er det svært at ændre de gamle vaner og få indarbejdet en ny kultur. 

”Vi har en tendens til at glemme møderne indimellem. Vi burde måske holde et møde med patienterne en gang i kvartalet – men så går tiden, og så glemmer vi det igen. Det må vi ændre”, siger Kimmie og Ronni samstemmende. 

Og så sluttede Bjarne Guldbergsen med en opfordring:

”Det er sjovere at træne sammen. Ellers kunne jeg bare sidde på motionscyklen hjemme, og det gør jeg ikke - men træningen er jo for vores eget bedste, selv om man ikke altid selv kan se det”.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor