Det bornholmske Erfaringskorps

Et nye Erfaringskorps er netop uddannet til at dele deres erfaringer med at leve med en kronisk diagnose. De skal hjælpe andre borgere, der har fået konstateret kronisk sygdom, og som ønsker en uforpligtende håndsrækning og snak om at mestre livet med kronisk sygdom.
Vent...

Det bornholmske Erfaringskorps  

Gratis tilbud til borgere med en eller flere kroniske sygdomme, som ønsker en uforpligtende håndsrækning, hvor man kan møde en Erfaringsdeler og drøfte de situationer som udfordrer én i hverdagen.
Tilbuddet kræver ikke henvisning. 

Målgruppe 

Borgere med en eller flere kroniske sygdomme, som er repræsenteret ved en af flg. patientforeninger: 

Dansk Blindesamfund Bornholm
Diabetesforeningen Bornholms lokalforening 
Gigtforeningen
Kræftens Bekæmpelse (opstart efterår 2021) 
Nyreforeningen Kreds Bornholm
Parkinsonforeningen
Scleroseforeningen
SIND Bornholm
TrygLuft 

En Erfaringsdeler er en frivillig fra en patientforening, som kender til livet med kronisk sygdom og de tanker og følelser, der følger med. Ved at være pårørende eller have samme diagnose som dig, kan Erfaringsdeleren give dig tips og tricks til, hvordan hverdagen bliver nemmere at håndtere. Ved deling af oplevelser med andre mennesker i samme situation, opleves støtte i hverdagen til at mestre livet med kronisk sygdom.

Tilmelding og visitation 

Du kan selv tage direkte kontakt til en koordinator for Erfaringsdelere pr. telefon/mail eller via din behandler i almen praksis eller på Bornholms Hospital. 
Ved spørgsmål kontakt konsulent for kronisk sygdom eller en seniorrådgiver fra Tværgående Sundhedsteam, Center for Sundhed og Forebyggelse i Bornholms Regionskommune via Borgerservice. 

Tid og sted 

Tilbuddet foregår løbende. Kontaktoplysninger nedenfor. 

Patientforeninger
Dansk Blindesamfund Bornholm
Maiken Skov Hansen
Tlf.nr.: 2340 9243 

Diabetesforeningen Bornholms lokalforening 
Mai-Britt Jørgensen
Tlf.nr.: 2347 9705

Gigtforeningen
Grethe Viborg
Tlf.nr.: 5124 6703

Kræftens Bekæmpelse (opstart efterår 2021) 

Nyreforeningen Kreds Bornholm
Karin Pihl Andersen
Tlf.nr.: 4046 6005
Mail: Ikke oplyst – kontakt pr. tlf. 

Parkinsonforeningen
Jytte Lund
Tlf.nr.: 2388 4966

Scleroseforeningen
Jesper Andersen
Tlf.nr.: 3045 0103
Mail: jesper67dk@yahoo.dk

SIND Bornholm
Søren Koch Andersen
Tlf.nr.: 2041 8669

TrygLuft  
Gert Hansen
Tlf.nr.: 4198 4352


Bornholms Hospital 
Forløbskoordinator Ulla Rasmussen
Tlf.nr.:  38 67 11 21  

Bornholms Regionskommune
Borgerservice:
Tlf.: 56 92 00 00


Forløb 

Du og Erfaringsdeleren kan mødes 1-3 gange og drøfte de situationer, der udfordrer dig i din hverdag med kronisk sygdom. Her har du mulighed for en snak om f.eks. usikkerhed, angst eller uvished i forhold til den aktuelle situation og fremtiden, men også en hjælp til at se hvilke muligheder du har for et fortsat godt liv trods sygdom. I aftaler indbyrdes hvor mødet skal finde sted. 


Praktisk information 

Pris 
Tilbuddet er gratis. 

Transport 
Tilbuddet omfatter ikke transport. 

Udbyder 
Bornholms Regionskommune, Bornholms Hospital og Patientforeningerne. 

Tolkebistand 
Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand. Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor