​​​​​​​​​Sudakaran Gnanasegaram har 2,5 år tilbage af sit hoveduddannelsesforløb i almen medicin på Bornholm.

"Der går højst en måned, så kan man navnene på alle i modtagelsen"

​Vi samarbejder med øens praktiserende læger om at uddanne kommende speciallæger i almen medicin. Nu slår vi stillinger op! Mød Sudakaran, der er faldet for Bornholms Hospital.

Vent...

Hvorfor som yngre læge tage sit hoveduddannelsesforløb på Bornholms Hospital? Spørger man Sudakaran Gnanasegaram, skal man gøre det for at tilegne sig en bred medicinsk viden og få mere tid til sin familie. – Jeg havde faktisk Bornholms Hospital som min tredjeprioritet, men jeg ville ikke være mit ophold eller erfaringer foruden i dag. 

Det stod ikke i kortene, at Sudakaran skulle tage sin hoveduddannelse i almen medicin på Bornholms Hospital, men efter at have talt med kollegaer og venner, som kender hospitalet, var han ikke længere i tvivl.

- De havde kun godt at sige om Bornholms Hospital, så da jeg blev tilbudt en stilling, manglede jeg kun at overbevise min kone om, at vi skulle flytte til øen. Hun var dog overraskende positiv og klar til at tage afsted!

Hjælp fra bornholmerne 

Og sådan blev det. I september flyttede Sudakaran og hans kone fra Østerbro til Rønne på Bornholm. Han begyndte sit forløb i en af øens lægepraksisser. Lige så let var det dog ikke for Sudakarans kone, som havde svært ved at finde en ledig stilling som skolelærer på øen. 

- Det tog lidt tid, men da jeg nævnte det over for mine kollegaer i almen praksis, hjalp de hende hurtigt med at finde et job! Dér mærkede vi tydeligt, hvad et lille samfund kan, og hvor hjælpsomme bornholmerne er. 

Alle hilser på alle

Bornholms Hospital huser knap 600 medarbejdere og behandler øens ca. 40.000 indbyggere inden for det kirurgiske og medicinske område. Da Sudakaran tog den bornholmske hospitalskittel på, mærkede han straks forskellen mellem de store og små hospitalsrammer.  

- Man mærker tydeligt, at det er et lille hospital. Der går højst en måned, og så kan man navnene på alle i modtagelsen, og alle hilser på hinanden på gangene. Det er ikke almindeligt på de store hospitaler, hvor jeg kommer fra.

Hospitalet er bornholmernes eneste indgang til hospitalsvæsenet, og det har, ifølge Sudakaran, været en speciel oplevelse.

- Det er jo det eneste hospital på øen, og det stiller nogle krav til mig, men der er altid nogen at spørge, hvis man bliver i tvivl. Vi er her jo for det faglige, og de er rigtig gode til at lære fra sig. De har også været rigtig gode til at tilgodese mine ønsker. Jeg har for eksempel haft min egen programliste over patienter, så jeg har kunnet se det, jeg ville. 

Bred mediciner 

Som det eneste hospital på øen, ser man ikke bare én, men mange patientgrupper i alle aldre med mange forskellige medicinske problemstillinger. For en yngre læge under uddannelse bliver den faglige rygsæk altså fyldt godt op.

- Man når at se rigtig meget og rigtig bredt. Eller, sagt på en anden måde, så når man at se alt det, man skal. Andre steder er man bundet op på et enkelt speciale. Her når du at se alle patientgrupper. Det har for mig betydet, at jeg er bedre rustet til at se mange forskellige typer af patienter fremover. Det er et stort plus ved Bornholms Hospital. 

Til spørgsmålet om, hvorvidt uddannelsesforløbet har været en stor mundfuld for Sudakaran, svarer han prompte ’nej’. - Jeg skal jo, som almen læge, være bred mediciner og mættet bliver man aldrig, men på Bornholms Hospital bliver man fyldt godt på, siger han med et glimt i øjet. 

Et godt kollegaskab giver bedre patientforløb

På Bornholms Hospitals har Sudakaran erfaret et nært samarbejde på tværs af faggrupper og kollegaerne imellem. 

- I forhold til andre steder, jeg har været, er jeg meget positivt overrasket over arbejdsmiljøet på Bornholms Hospital. Man får altid den hjælp, man har brug for. Og plejepersonalet er virkelig skarpe og dygtige. Det bedste er, at man får et ’godmorgen’ fra alle. Det gør mig bare glad, når jeg møder på arbejde.

Den korte afstand til patienter og kollegaer har gjort stort indtryk på Sudakaran. 

– Det er en stor force ved Bornholms Hospital, at vi har mulighed for at arbejde så tæt sammen. Jo bedre kollegialt sammenhold, des bedre patientforløb.

Tid til familien

Med lægeboligen fem minutter fra hospitalet, kan Sudakaran prioritere familielivet højt. Og det er vigtigt for et familiemenneske som Sudakaran. 

- Jeg er rigtig glad for, at jeg har mulighed for at se min familie mere, end jeg plejer, smiler den nybagte far, der netop er gået på barsel. 

Den øvrige familie er bosat langt væk fra øen i Østersøen, nærmere betegnet i Jylland. – Det var svært i starten, men vores familie og venner har været gode til at besøge os. Vi har vist dem rundt på øen og fået nogle hyggelige minder sammen. 

Hvis man ikke allerede har et netværk på øen, skal man være parat til at opsøge et, fortsætter Sudakaran. - Når man ikke har familie her, skal man selv etablere et netværk. De yngre læger har heldigvis et rigtig godt sammenhold, som jeg i øvrigt ikke har oplevet andre steder. Vi har mange sociale arrangementer som madklub, klatring, vinterbadning og meget mere. Vi har mulighed for at komme hinanden ved, fordi det er et lille sted. ​


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor