Den nære sundhed i centrum

Rita, Jesper, Erik og Liv - var i fokus på et af dagens debatter på folkemødet. Og det nære sundhedsvæsen på Bornholm var emnet for en af de andre debatter, hvor Bornholms Hospital deltog.

Vent...

​”Det var en interessant snak og en god måde at tage debatten om sundhedsvæsenet på”, fastslog vicedirektør på Bornholms Hospital Annemarie Hellebek, efter hun deltog i en debat om sundhed, omsorg og forebyggelse. 


Debatten var arrangeret af HK Kommunal under temaet ”Hvordan forbedrer vi den nære sundhed for borgerne?”. Og netop borgerne var udgangspunktet for debatten. 

”Vi har talt om, at det er vigtigt at sætte borgerens behov i centrum og lytte til de ønsker, den enkelt har til sin egen behandling på tværs af sektorerne”, lød inputtet fra et af bordene i teltet. 

Når debat inddrager

Og det var deltagerne, der skulle komme med oplægget til debat hos det inviterede panel. Derfor gik snakken rundt om bordene om hvordan sundhedsvæsenet kan gøre det bedre for fire fiktive patienter Rita, Jesper, Erik og Liv. 

”Jeg mener, vi skal uddanne patienter til at være patienter”, sagde Annemarie Hellebek i den afsluttende runde fra panelet. Her var der bred enighed om, at borgere og patienter fremover skal have mere individuelle sundhedstilbud. 

Multisyge og diabetes

Et af dagens andre arrangementer tog afsæt i det nære sundhedsvæsen på Bornholm.

”Vi har en unik chance for at møde hinanden i øjenhøjde. Vi skal tænke på tværs, det giver styrke”, sagde oversygeplejerske Peter Juul Jensen fra Bornholms Hospital.

Debatten tog afsæt i projektet ”Sammen om diabetes og multisygdom på Bornholm”, der fungerer på tværs af sundhedssektorerne. Og der var også stor enighed om, at det at tænke på tværs øger værdien for patienterne. Især på Bornholm hvor der er en overrepræsentation af multisyge. 

Sundhed på tværs

Selvom der er flere initiativer på Bornholm, hvor sundhedssektoren arbejder sammen på tværs, så kan det ikke stå alene, understregede servicedirektør i Bornholms Regionskommune Trine Dorow:

”Hvis vi skal have sundheden til at flytte sig, så skal vi rykke sammen. Sundhedsområdet kan ikke gøre det alene. Vi er nødt til at tænke sundhed på tværs af alting”. 

Debatten var arrangeret af konsulentvirksomheden Resonans og Steno Diabetes Center.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor