De bornholmske patienter godt tilfredse med hospitalet

​​Langt størstedelen af patienterne er godt tilfredse med plejen og behandlingen på Bornholms Hospital, og endnu flere patienter synes personalet er venligt og imødekommende. Det er nogle af resultaterne fra den årlige undersøgelse af de bornholmske patienters tilfredshed​

​​

​1646 patienter på Bornholms Hospital er i sensommeren og efteråret 2015 blevet spurgt om en række forhold i forbindelse med deres besøg på hospitalet. Det var spørgsmål om, hvordan patienterne oplevede behandlingen, plejen, informationer-ne fra læger og sygeplejersker og om var personalet venligt og imødekommende. 
Derudover har dette års undersøgelse et særligt tema om patientinddragelse. Her bliver patienter blandt andet spurgt, om personalet oplyser om behandlingsmulig-hederne og om behandlingen er tilpasset patienternes situation. 

Uændrede resultater sammenlignet med sidste år

Hospitalet opnår i store træk uændrede resultater i den Landsdækkende Undersø-gelse af Patientoplevelser (LUP 2015), sammenlignet med de resultater hospitalet fik i sidste års undersøgelse. Det fremgår af den rapport, som Danske Regioner of-fentliggør i dag onsdag den 16. marts 2016. 

Langt størstedelen af patienterne har samlet set har haft en positiv oplevelse, når de har været på hospitalet enten som planlagt indlagt patient, akut indlagt patient eller ambulant patient. I alle tre patientgrupper oplever ni ud af ti patienter, at det personale, de mødte, var venligt og imødekommende. Der er næsten tilsvarende høje tal for patienternes tilfredshed med plejen og behandlingen.    

​Byggeri af den nye akutmodtagelse

”Det forløbne år med byggeriet af den nye akutmodtagelse har ikke skabt de bedste vilkår for hverken patienter eller medarbejdere. Jeg er derfor utrolig glad for, at størstedelen af patienterne oplever, at vores medarbejdere er venlige og imødekommende. Jeg er taknemmelig for patienternes overbærenhed, og det er samtidig fantastisk godt klaret af vores medarbejdere og viser et flot overskud i en travl og til tider støjende hverdag”, siger hospitalsdirektør Niels Reichstein Larsen.

LUP2015 viser også, at personalet er gode til at tilpasse behandling og undersø-gelser til patienternes situation. Det mener otte ud af ti akut indlagte og ambulante patienter, mens det dog blot er syv ud af ti af de planlagt indlagte patienter. Det samme gælder personalets evne til at inddrage patienterne i beslutninger. Her svarer otte ud af ti af patienterne, at de i passende omfang selv var med til at træffe beslutningerne om deres undersøgelse eller behandling. 
Vigtigt, at patienter og pårørende bliver inddraget

Til gengæld er det kun lidt over halvdelen af patienterne, som deltager i en dialog om de fordele og ulemper, der er ved forskellige behandlingsmuligheder. 

”Patienter og pårørende er en stor ressource både i deres eget sygdomsforløb og for sundhedsvæsenet. Det er et centralt tema i Udviklingshospital Bornholm, hvor vi over de næste to år skal styre hospitalet efter det, der skaber værdi for pa-tienten”, siger Niels Reichstein Larsen.
Redaktør