Bornholms Hospital skal køre på ”frihjul”

​Bornholms Hospital får de næste år særstatus som udviklingshospital. Som det første hospital i Danmark og norden skal det afprøve nye måder at styre et hospital på. Målet er mere fokus på patienten og mindre tid på registreringer.

Et stort flertal i Region Hovedstaden er blevet enige om en budgetaftale for 2016 – og som led i aftalen skal Bornholms Hospital de næste år køre på en slags administrativt ”frihjul” som del af en forsøgsordning.

Hensigten er, at hospitalet skal styre efter, hvad der giver værdi for patienten, frem for som i dag at fokusere på, hvor mange de behandler. 

​​- Vi skal hele tiden udfordre den måde, vi gør tingene på. Ved at lade Bornholms Hospital styre deres økonomi efter, hvad der betyder noget for den enkelte patient, håber vi at høste erfaringer med, hvordan vi får et mere menneskeligt sundhedsvæsen, der er bedre til at lytte til patienterne, siger regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S). 

​Mere tid til de varme hænder

Den nye styringsmodel tager udgangspunkt i det, der har værdi for patienten. Forsøget sigter mod at understøtte mere hensigtsmæssige patientforløb i forbindelse med den nye akutmodtagelse på Bornholm.

I projektet indgår desuden forsøg med at afbureaukratisere, eksempelvis ved at lade de varme hænder slippe for mange registreringer, så de i stedet kan bruges på at give patienten mere behandling og tryghed.

​- Jeg håber, at patienterne hurtigt vil mærke effekten. Det er en ny måde at styre på, og hvis det er en succes på Bornholm, så er det oplagt, at de andre hospitaler i Region Hovedstaden, inklusiv psykiatrien, kan følge efter. Måske kan det også kan skabe inspiration andre steder i landet, siger Sophie Hæstorp Andersen.

​Speciallæge i psykiatri

Partierne bag budgetaftalen er desuden enige om at afsætte midler til en deltids psykiatrisk speciallægebehandling på Bornholm.

​- Det har længe været et ønske at få en speciallæge i psykiatri til Bornholm. Derfor jeg naturligvis glad for, at det nu kan blive til virkelighed, siger Sophie Hæstorp Andersen.

​​FAKTA

  • Den nye økonomiske styringsmodel for Bornholms Hospital træder i kraft i 2016 og betyder, at hospitalet bliver undtaget Region Hovedstadens taksstyringsmodel.
  • Forsøget bliver fulgt tæt af flere politiske udvalg og regionsrådet.
  • Udover at give Bornholms Hospital særstatus som udviklingshospital indgår der i budgetaftalen for 2016 0,9 mio. kroner til en deltids psykiatrisk speciallægebehandling på Bornholm.​
Redaktør