Bornholms Hospital lukker gradvist op for planlagte operationer og ambulante behandlinger

Alle ambulatorier er åbnet for patienter igen,. Der skal dog fortsat være sengepladser og personale til at pode og behandle patienter med COVID-19. ligesom der skal tages forbehold for smitterisiko.Det kan påvirke ambulatoriernes  arbejde.

Hvad vil det betyde for patienterne?

Patientforløbet på hospitalet vil være anderledes, end det plejer at være. Patienterne vil i højere grad blive ringet op for at lave aftaler med hospitalet.  Hospitalet tager også hensyn til evt. smitterisiko og sikrer at der ikke møder for mange op i venteværelserne på samme tid.

hospitalet fortsætter med at tilbyde video-og telefonkonsultationer hvor det gir sundhedsfaglig mening. Rent praktisk foregår de i mellem de fysiske konsultationer. På den måde  forebygger vi at  der ikke sidder for mange i venteværelset på samme tid.

Hospitalet kontakter patienter telefonisk og indkalder også med kort varsel. I visse tilfælde kan det være med 1 dags varsel, hvis det er muligt for patienten. 

Alt efter hvordan situationen med coronavirus udvikler sig, kan det blive nødvendigt igen at aflyse eller udskyde planlagte aftaler og operationer med kort varsel.

Hvilke aktiviteter bliver prioriteret? 

Hospitalet vurderer løbende hvilke patienter der skal indkaldes først. Beslutningen sker på baggrund af en sundhedsfaglig prioritering og en vurdering af den enkelte patients behov. 

Ventetiden varierer alt efter, hvilken behandling der er tale om.

For ledsager til en patient under 18 år: 

  • Som udgangspunkt accepterer hospitalet ledsagelse til børn under 18 år. 
  • Hospitalet kan om nødvendigt nægte adgang til andre ledsagere end nære pårørende til børn under 18 år, hvis det er åbenbart, at ledsagelsen ikke er nødvendig af hensyn til patientens transport eller behandling. 

For ledsager til andre patienter: 

  • Hospitalet kan i receptionen eller ved anden første kontakt spørge om ledsagelsens nødvendighed. 
  • Som udgangspunkt vil hospitalet lægge patient og/eller ledsagers egne forklaringer om nødvendigheden af ledsagelse til grund. 
  • Om nødvendigt kan hospitalet dog nægte adgang til ledsageren, hvis det er åbenbart, at ledsagelsen ikke er nødvendig af hensyn til patientens transport eller behandling.

Kontakt din afdeling

Er du i tvivl om status på dit undersøgelses- eller behandlingsforløb, er du velkommen til at kontakte det afsnit, du er knyttet til. Du kan ringe til os i hverdagene eller skrive en sikker mail. Telefonnumre og links til vores sikre postkasse finder du under afdelingernes kontaktsider.

Link til afdelinger på Bornholms Hospital >>>

Redaktør