Nye patientvenlige navne: "Mammografi" bliver til "Ambulatorie for Brystkræftscreening"

Pressemeddelelse: Bornholms Hospital går forrest i regionen med nye patientvenlige danske navne og nye skilte

Nu bliver det nemmere for patienter og pårørende at finde rundt på Bornholms Hospital. Samtidig bliver afdelinger og afsnit som de første i Region Hovedstaden fordansket efter nye regionale principper, så de bliver nemmere at aflæse for patienter og pårørende. 

Bornholms Hospital er som pilothospital, det første hospital i Region Hovedstaden, som får opsat indendørs skiltning efter helt nye principper for at finde vej. Principperne er velkendte fra fx lufthavne, men har ikke tidligere været anvendt så konsekvent på regionens hospitaler. 

Nye navne som led i Ventet og Velkommen

Som led i Region Hovedstadens strategiske indsats Ventet & Velkommen, bliver Bornholms Hospital det første hospital, hvor vi konsekvent anvender patientvenlige, danske afdelings- og afsnitsnavne. Navnene er blevet til på baggrund af grundig research og evaluering blandt borgere og ansatte i regionen.

Konkret betyder det, at på Bornholms Hospital har afdelinger og afsnit fra 20. marts  skiftet navne. Nogle mere radikalt end andre.

For eksempel bliver ”Radiologisk Afdeling” til ”Røntgen og Skanning”, mens ”Palliativt Afsnit” bliver til ”Lindrende Behandling”. 

Bornholms Hospital vil ved hjælp af test og interviews følge yderligere op på både de nye navne og den ny vejvisning. Hvis det viser sig, at patienter og pårørende ikke er tilfredse, vil vi tilpasse os.

- Når du som patient eller pårørende kommer til af vores hospitaler, er det vigtigt, at du nemt og ubesværet kan finde rundt. Når man skal på hospitalet, er man i en svær situation i forvejen, og derfor har vi en vigtig opgave i at gøre det så enkelt som muligt. Så duer det ikke, at man har følelsen af at komme ind på hospitalet eller modtage en indkaldelse, hvor man knap nok kan udtale navnet på afdelingen, fordi det står på latin. Det gør det også svært at spørge om hjælp til at finde vej. Derfor er jeg glad for, at Bornholms Hospital nu har fået de nye danske skilte op. De kommer til at gøre en konkret praktisk forskel for rigtig mange mennesker hver dag, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Ny skiltning inde og ude

Som en del af projektet om bedre vejfinding, kommer der nye skilte på de vigtigste gangruter på hele hospitalet. Det vil sige, at der fx bliver skiltet til alle receptioner, ambulatorier og sengeafsnit.

Fremover bliver det muligt at finde vej, selv om man ikke lige benytter hospitalets hovedindgang.  Ved alle indgange vil der være en afdelingsoversigt med et kort over hospitalet og en henvisning til samtlige opgange.

Den udendørs skiltning bliver ligeledes opdateret, så det allerede, mens man sidder i bilen, bliver nemmere at finde hen til den rigtige opgang.

Nye navne med overgangsperiode

I indkaldelsesbreve til patienter, der er indkaldt fra den 20. marts 2017, vil de nye navne fremgå. Patienter, der har fået indkaldelsesbreve før den 20. marts 2017, vil i en overgangsperiode  skulle læse de gamle navne for ambulatorier og sengeafsnit. 
Den overordnede navigation vil både ude og inde pege på alle opgange samt Akutmodtagelsen og Receptionen
Redaktør