Bornholms Hospital - nu et udviklingshospital

​​Regionsrådet har nu godkendt, at Bornholms Hospital skal være udviklingshospital. Der afsat 3 mio. kr. over to år til at gennemføre forsøg med værdibaseret styring. Startskuddet til forberedelsen går den 1. februar 2016.


Bornholms Hospital luftfoto august 2011  145.jpg​Bornholms Hospital arrangerer kick-off seminar i marts 2016. Her vil alle relevante deltagere få mulighed for at komme med ideer og konkrete forslag til aktiviteter, der kan skabe mere værdi for patienterne. Deltagerne på seminaret bliver medarbejdere og ledere på hospitalet, brugerrepræsentanter, praktiserende læger, repræsentanter fra kommunen og politikkere fra de to regionale politiske udvalg – Sundhedsudvalget og IT og Afbureaukratiseringsudvalget - hvor projektet er forankret.

Projektorganisation skal etableres

Før sommerferien skal der etableres en egentlig projektorganisation på hospitalet og laves en projektbeskrivelse, som Regionsrådet skal godkende.
Selve forsøget med værdibaseret styring er planlagt til at starte 1. september 2016. Herefter vil der være evaluering og eventuel justering hvert halve år. 

Overordnet tidsplan

Her er den overordnede tidsplan, der netop er blevet godkendt.
Rammer og mål for projektet drøftes i de to regionale politiske udvalg (IT- og Afbureaukratiseringsudvalget og Sundhedsudvalget) 
Kick-off seminar i foråret, hvor alle relevante parter skal være med til at komme med ideer og konkrete forslag.
Resultaterne fra kick-off seminaret anvendes i arbejdet med at udarbejde mål og projektbeskrivelse.
Der bliver etableret en projektorganisation på hospitalet, hvor også Center for Sundhed og Center for Økonomi deltager.
Projektorganisationen og projektbeskrivelsen med projektstart i praksis den 1. september 2016 godkendes i Regionsrådet.
Første status ved årsskiftet 2016/2017 til de to udvalg. 
Endelig evaluering af projektet med anbefaling til eventuel videre udbredelse i regionen i starten af 2018. ​
Redaktør