Bornholm sætter ind mod rygning og unge med stress

​Tirsdag den 20. november var der temamøde om bornholmernes sundhed på Bornholms Hospital. På mødet var der bred enighed om et øget samarbejde på tværs af sundhedssektorerne, og på baggrund af sundhedsprofilen blev regionskommunen, de praktiserende læger og hospitalet enige om, hvor de skal sætte ind med forebyggelse.

Vent...

​På temamødet var der repræsentanter fra alle sektorer på Bornholm. Fra venstre er det formand for praktiserende lægers organisation på Bornholm Rikke Westh, sundhedschef for Bornholms Regionskommune Trine Dorow, formand for Social- og Sundhedsudvalg i Regionskommunen Bjarne Hartung Kirkegaard, medlem af Bornholms Hospitals brugerråd Marianne Frølich og Hospitalsdirektør Niels Reichstein Larsen.

På baggrund af tallene i ”Sundhedsprofil 2017” og udviklingen i bornholmernes sundhed siden 2010 blev repræsentanter fra de forskellige sundhedssektorer enige om to områder, hvor alle sætter ind med forebyggelse: 

  • Rygning 
  • Unge med stress

”Vi kan godt være fælles om at spørge borgerne eller patienterne om deres rygevaner og fortælle dem om de muligheder, der er for at stoppe. Men vi skal også have gjort noget ved de stressede bornholmere”, fastslog Rikke Westh, der er formand for de praktiserende lægers organisation på Bornholm.  

Mange rygere og overvægtige 


Temamødet tog afsæt i informationer, man kan læse om bornholmernes sundhed i ”Sundhedsprofil 2017” for Region Hovedstaden, og hvordan sundheden udvikler sig i forhold til sundhedsprofilerne fra 2013 og 2010. 

Af tallene fremgår det, at der på Bornholm er en høj andel af borgere, der ryger og er overvægtige. Til gengæld viser de også, at bornholmerne er motiveret til at gøre noget ved det. 

Op mod 50 % vil gerne ændre deres mønstre, men mange svarer samtidig, at de ikke har opbakning fra deres omgivelser til at tabe sig eller holde op med at ryge.

Flere er stressede

Sundhedsprofilen viser også, at flere bornholmere føler sig stressede. I 2010 oplyste 20 % af deltagerne i undersøgelsen, at de har et højt stressniveau. I 2017 er det tal vokset til 27 %.

Det er især de unge, der føler sig mere stressede og især unge kvinder. I 2010 viste sundhedsprofilen, at 20 % af unge mellem 16 og 34 år havde et højt stressniveau. Det tal er steget til 36 % i 2017. Det svarer til, at mere end hver 3. unge bornholmer føler sig stresset.

Øget samarbejde mellem sektorerne

Deltagerne på temamødet gav udtryk for, at det er vigtigt med et øget samarbejde på sundhedsområdet mellem de forskellige sundhedssektorer. 

”Jeg forventer, at vi koordinerer indsatsen, så der kommer sammenhæng for borgerne mellem kommunen, hospitalet og lægerne. Det vil give bornholmerne et serviceløft i forhold til sundhed”, sagde formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Bornholms Regionskommune Bjarne Hartung Kirkegaard. 

Han fortalte, at kommunen og hospitalet har indledt et samarbejde i forhold til ansættelse af to socialsygeplejersker fra næste år. Socialsygeplejerskerne skal blandt andet støtte borgere i botilbud, så de får samme behandling som de øvrige bornholmere. 

Læs mere om sundhedsprofilen 

Temamødet var arrangeret af Bornholms Regionskommune, øens praktiserende læger og af Bornholms Hospital. 

Pointerne og beslutningen om en fælles indsatsmod rygning og unge med stress kommer til at indgå i arbejdet med den kommende ”Folkesundhedspolitik 2019”.   

Link til den samlede sundhedsprofil for hele Region Hovedstaden:

https://www.frederiksberghospital.dk/ckff/Forskning/Sektioner/SSF/sundhedsprofiler/Sundhedsprofil-2017/Sider/default.aspx


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor