Bornholm inspirerer med nye ydelser

​Udviklingshospital Bornholm giver erfaringerne videre. Brugernes forslag bliver brugt i nye sundhedsydelser

​Programleder Charlotte Westh (til venstre) fra Udviklingshospital Bornholm og specialkonsulent i Region Hovedstadens Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Azadeh Grønbæk Afsar(til højre) holder oplæg om erfaringer med Brugerinddragelse på Copenhagen Health Innovation. Foto: Copenhagen Health Innovation

Der bliver lyttet, når Udviklingshospital Bornholm stiller op og fortæller om arbejdet med at inddrage brugerne i udvikling af nye ydelser. Målet er at styre udviklingen efter det, der giver værdi for patienten. 

Copenhagen Health Innovation, CHI, havde den 30. marts 2017 inviteret repræsentanter for Udviklingshospital Bornholm til et CHI Morgen-arrangement. 45 deltagere fra forskningsmiljøer, Københavns Kommune og Region Hovedstaden var mødt frem for at blive inspireret og få ideer til deres eget arbejde med brugerinddragelse.

Inddragelse skaber forbedringer

Deltagerne fik blandt andet indblik i, hvordan Udviklingshospital Bornholm har designet brugerinvolveringsprocessen. De fik også viden  om, hvordan hospitalet i praksis arbejder med målsætningen om, at behandlingerne skal tilrettelægges, så det giver værdi for patienterne. Ved at inddrage patienter og pårørende, får Udviklingshospitalet input til forhold, der kræver større strukturelle ændringer for at blive forbedret. Men der kommer også input til helt lavpraktiske forhold, som personalet ikke selv får øje på, og som forholdsvist nemt kan ændres.
 
”Et eksempel er, at personale, pårørende og patienter kan kende hinanden i forvejen.  Nogle vil derfor kunne genkende hinanden på patienttavlerne og måske kunne læse personfølsomme oplysninger om naboens datter. Her er vi nødt til at tænke i nye baner og for eksempel benytte ’patientbøger’ i stedet for patienttavler. Et mere praktisk problem er parkeringsmulighederne, hvor vi nu har indført nye principper. De nye principper har medført, at pladser tæt på hospitalets indgange er beregnet til patienter og pårørende”, siger specialkonsulent i Region Hovedstadens Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Azadeh Grønbæk Afsar.

Stor interesse for resultaterne

CHI Morgen-arrangementet sluttede af med en debat i plenum.
 
”Det var interessant at præsentere vores arbejde for en gruppe meget engagerede fagfolk. De stillede mange gode spørgsmål, blandt andet var der stor interesse for vores tværsektorielle samarbejde. Ikke mindst de erfaringer, vi gør os med videokonferencerne ved indlægges og udskrivelse, glæder de sig til at følge. Og det er selvfølgelig dejligt at opleve, at arbejdet her på Bornholm sætter spor hos partnerne i CHI”, siger programleder Charlotte Westh. 

Arrangementet løb af stablen under titlen ’Hvad sker der, når borgere involveres i udviklingen af sundhedsydelser?’ 

Fakta om CHI

Copenhagen Health Innovation (CHI) er et partnerskab mellem CBS, DTU, Københavns Universitet, Metropol, Københavns Kommune og Region Hovedstaden, der skal skabe sundhedsinnovation gennem uddannelse og innovationsprojekter.
 


Redaktør