Annemarie Hellebek er ny vicedirektør på Bornholms Hospital

​Annemarie Hellebek er blevet ansat som ny vicedirektør på Bornholms Hospital fra 1. maj 2018.  Annemarie Hellebek kommer fra en stilling som enhedschef for Kvalitet og Patientsikkerhed i Center for Sundhed i Region Hovedstaden. 

"Med Annemarie får hospitalet en erfaren leder og kliniker, ikke mindst indenfor kvalitet og patientsikkerhed. Annemaries profil og interesse for inddragelse af patienter og borgere, passer rigtig godt til den strategiske retning, som vi har lagt for Udviklingshospital Bornholm. Jeg glæder mig meget til samarbejdet og er overbevist om, at Annemarie bliver et aktiv for Bornholms Hospital" ,siger hospitalsdirektør Niels Reichstein Larsen
 
Annemarie er  56 år gammel, speciallæge i klinisk farmakologi og ph.d., og har siden sin eksamen som læge i 1989 fra Københavns Universitet, arbejdet på flere hospitaler i København og i Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Annemarie er ekstern lektor ved Københavns Universitet og ekspert for den Europæiske Lægemiddelstyrelse inden for patientsikkerhed. Desuden har hun siden 2007 været bestyrelsesmedlem i en almennyttig fond.
 
"Ud fra et stærkt ansøgerfelt, pegede et enigt ansættelsesudvalg på Annemarie Hellebek som hospitalets nye Vicedirektør. Annemarie er vant til at arbejde regionalt og nationalt med strategisk udvikling af sundhedsvæsnet. For et mindre hospital, som Bornholms Hospital, er det væsentlige kompetencer, der kan medvirke til at give os nye muligheder", fortæller hospitalsdirektør Niels Reichstein Larsen.
 
Bornholms Hospital er en drømmeopgave for mig med hospitalets stærke fokus på at skabe værdi for patienterne og ønsket om øget samarbejde mellem hospital og kommune. Jeg glæder mig meget til at komme rigtigt i gang med opgaverne  udtaler Annemarie Hellebek, som har været konstitueret i stillingen siden 1. januar 2018.
 
Annemarie Hellebek bor i Farum med sin ægtefælle Torben, der er praktiserende læge.
Redaktør