1. januar 2018 bliver Akutbilen på Bornholms Hospital permanent

​Den Præhospitale Virksomhed og Bornholms Hospital ser frem til at akutbilen på Bornholm fra den 01. januar 2018 bliver et permanent akutbehandlingstilbud til borgerne på Bornholm.

Med Akutbilen står dygtige medarbejdere, som supplement til de øvrige akutte tilbud præhospital, klar til udrykning hele døgnet året rundt. 
Akutbilen er fast bemandet med en anæstesisygeplejerske og en paramediciner. Hospitalets anæstesilæger er endvidere klar til at rykke ud, mandag til torsdag i dagtiden, når igangværende opgaver på hospitalet tillader dette. 

Akutbilen vil bidrage med professionel præhospital behandling af høj faglig kvalitet ved akut kritisk sygdom eller svær tilskadekomst på Bornholm. 
Erfaringerne med Akutbilen bliver evalueret løbende for at sikre størst mulig værdi for borgerne på Bornholm.Redaktør