God start i Teleambulatoriet

Bornholms Hospital er som led i projekt Digital Ø i gang med at afprøve et Teleambulatorie, hvor patienter konsulterer en speciallæge via videoforbindelse til et københavnsk hospital. 

​​Mogens Jørgensen og hustru Else Jørgensen til telekonsultation med speciallæge Lars Berndtsen fra Glostrup Hospital på videoskærmen

Konsultation i Teleambulatoriet 

Udvalgte bornholmske patienter, der før har skulle rejse til kontrol, kan nu undgå dagsturen til et københavnsk hospital. Målet er at gøre kontakten med hospitalerne lettere for visse bornholmske patienter så de fremover kan undgå en dags lang rejse til Kbh. 

En videoskærm med forbindelse til speciallægen i København er alt hvad der skal til for at gøre konsultationen lettere og mindre belastende for de patienter, der har brug for en samtale med en speciallæge på et københavnsk hospital.

Sparet rejsetid

Mogens Jørgensen fra Åkirkeby har netop været til konsultation i Teleambulatoriet på Bornholms Hospital. Speciallæge Lars Berndtsen fra Glostrup Hospital dukkede op på videoskærmen, mens sundhedsfagligt personale fra Bornholms Hospital assisterede. -Vi skulle have rejst til Hovedpineklinikken på Glostrup Hospital for at møde specialisten og kunne have set frem til en dagsrejse, men så fik vi tilbudt en telekonsultation på Bornholms Hospital. Det var virkelig en god oplevelse, fortæller Mogens og Else Jørgensen og fortsætter: -Vi kunne se lægen hele tiden og spørge ind. Og var der brug for hjælp, kunne sundheds-personalet i lokalet træde til. Aftalen fremover er, at speciallæge Lars Bendtsen ringer om 3 måneder. -Så kender vi hinanden og har en fornemmelse for hvem hinanden er, fordi vi har mødt hinanden i Teleambulatoriet, understreger Else, der støtter og følger sin mands konsultationer.

Når det giver mening

Peter Juul Jensen, oversygeplejerske på Bornholms Hospital er med til at udvikle og afprøve det nye Teleambulatorie, der er en af indsatserne i projekt Digital Ø, som Bornholms Hospital fik bevilliget penge til i 2020: - Vi arbejder på at tilbyde telekonsultationer, der hvor det kan give mening for patienten. Vi går ikke på kompromis med patientsikkerheden og alle videokonsultationer gives ud fra en klinisk vurdering. Og vores sundhedsfaglige personale understøtter konsultationen, så vi sikrer at der ikke er information og viden, der går tabt i dialogen mellem lægen på skærmen og patienten, fortæller Peter Juul Jensen. Tilbuddet er til dem, der har lyst. Det er ikke alle konsultationer, der kan udskiftes med telekonsultationer. Men hvis lægen ikke har behov for at føle på patienten eller tage prøver, kan det give rigtig god mening at tage samtalen over video og dermed gøre hverdagen nemmere for patienter og pårørende. - Indtil nu har vi kun oplevet positive tilbagemeldinger og glæder os til at videreudvikle telekonsultationerne i samarbejde med patienter og sundhedsfaglige kollegaer, fortæller oversygeplejerske Peter Juul Jensen.

Politisk bevågenhed

Leila Lindén, der er bornholmsk medlem i Regionsrådet(s) i Region Hovedstaden er tilfreds med at Bornholms Hospital er kommet godt i gang med projekt Digital Ø. Situationen i forbindelse med COVID-19 har vist at konsultationer via telefon eller video fungerer fint. Det her er et af de tiltag, vi udvikler i forbindelse med projekt Digital Ø, hvor målet er at gøre kontakten med hospitalet lettere for bornholmske patienter. 
Derfor søger vi også i år om midler, så Bornholm fortsat kan udvikle digitale tiltag på vores hospital, fortæller Leila Lindén.


Redaktør