Bornholmske patienter og pårørende skal styrke sundhedsvæsenet

Netop nu søger Region Hovedstaden, og dermed også det bornholmske sundhedsvæsen, brugere og pårørende, der har mod på at bidrage med erfaringer fra længerevarende kontakt med hospital, egen læge og kommune.


Sundhedsvæsenet kan blive bedre, hvis det lytter til sine brugere og deres pårørende. Sådan lyder erkendelsen hos Region Hovedstaden. Derfor er der nu sat gang i at rekruttere brugere eller pårørende, som har erfaringer fra længerevarende kontakt med hospital, egen læge, psykiatrien og kommunen.

Konkret betyder det, at tre bornholmske brugere nu får muligheden for at påvirke sundhedsvæsenet gennem en plads i det, der kaldes et Samordningsudvalg. Udvalgets formål er at skabe konkrete løsninger og tiltag, der styrker sammenhængen på tværs af de forskellige aktører i sundhedsvæsenet. Indtil videre har et Samordningsudvalgs medlem kun bestået af sundhedsfaglige, professionelle personer. 
Både hos Bornholms Regionskommune og Bornholms Hospital ser man meget positivt på tiltaget. Annemarie Hellebek, konstitueret direktør på Bornholms Hospital og medlem af Samordningsudvalget, siger:

”Jeg er ret sikker på, at vi vil kunne skabe endnu bedre patientforløb, når patienter og pårørende kommer så tæt på organisationen. Ved at inddrage deres erfaringer og oplevelser, får vi bedre muligheder for at komme hele vejen rundt.”

Trine Dorow der er servicedirektør i Bornholms Kommune ser også klare fordele ved at udvide Samordningsudvalget med brugere. Hun siger:
”Borgerne og deres behov og oplevelser er indgangen til, at vi som fagfolk kan foreslå de rette løsninger på sundhedsområdet. Tiltaget er helt i overensstemmelse, med den måde vi tænker og arbejder på. Jeg er spændt på at se, hvilken betydning det får på udvalgets arbejde, at vi nu udvider med brugerrepræsentanter.”

Samordningsudvalget holder møde fire gange årligt, hvor repræsentanter fra hospitalet, kommunen, psykiatrien og praktiserende læger - og nu også tre borgere - sammen drøfter og løser de udfordringer, der kan være, når patienter er i berøring med alle parterne.

Er man interesseret i at blive brugerrepræsentant i det bornholmske Samordningsudvalg, kan man søge frem til søndag 10. november

 https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=J1G2CQLKU232

Yderligere information:
Annemarie Hellebek, konstitueret direktør på Bornholms Hospital mobil: 21 39 94 63.
Trine Dorow, Servicedirektør i Bornholms Regionskommune mobil: 30 18 00 00.Redaktør