Bornholms Hospital får nye kemidragter

Nye kemidragter på Bornholms Hospital skal anvendes hvis kemisk forurenede patienter kommer til Akutmodtagelsen


Tirsdag den 18.februar får Akutmodtagelsen og Anæstesien nye beskyttel-sesdragter, som skal anvendes hvis en patient kommer ind efter en kemisk ulykke. Også hvis der er tale om en biologisk forurenet patient- det kunne være ved mistanke om Coronavirus eller miltbrand - skal dragterne i brug på akutmodtagelsen på Bornholms Hospital.

Sygeplejerskerne får demonstreret de nye dragter og bliver undervist i renseprocedure og beredskabsplan.

Pressen er velkommen til at se dragterne og høre mere. Der er mulighed for at være med mellem 8.00-10.00 og igen 10.00-12.00 tirsdag den 18.februar, hvor undervisningen foregår.

Yderligere information


Pernille Christine Gjede
Kommunikationskonsulent
pernille.christine.gjede@regionh.dk
Mobil: 20510479Redaktør