Befordring

Befordring til og fra hospitalet.​

​Henvist til Bornholms Hospital

​Hovedreglen er, at du selv skal sørge for transport til og fra hospitalet.

Hvis du af helbredsmæssige grunde ikke er i stand til at benytte offentlige transportmidler, skal du henvende dig til den afdeling, der skal behandle dig. Afdelingen vil herefter vurdere om din helbredstilstand gør, at du er berettiget til befordring.​

Hvis du mener, du har ret til at få refunderet eventuelle transportudgifter, kan du henvende dig til Patientrejser, hvor du også kan læse mere om reglerne for befordring, både til Bornholms Hospital, men også til de øvrige hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere på patientrejsers sider her >>>

Henvist til et andet hospital i Region Hovedstaden

Bornholms patienter, som er henvist til et andet hospital i Region Hovedstaden kan som udgangpunkt for betalt sin rejse til og fra Hospitalet. 

For at få din rejse betalt, skal du bestille en rekvisition hos Patientrejser. 

Læs mere på patientrejsers sider her >>>


Redaktør