Befordring

Befordring til og fra hospitalet.

Henvist til Bornholms Hospital

Som hovedregel sørger du selv for transport til og fra Bornholms Hospital, men hvis du af helbredsmæssige årsager ikke er i stand til at benytte offentlige transportmidler, kan du blive berettiget til befordring.

For at blive berettiget til befordring skal du henvendte dig til den afdeling på hospitalet, der skal behandle dig. Herefter vil afdelingen vurdere, om din helbredstilstand gør dig berettiget til befordring.

Refundering af transportudgifter

Hvis du mener, at du har ret til at få refunderet eventuelle transportudgifter, kan du henvende dig til Patientrejser på Bornholms Hospital. Her kan du også læse mere om reglerne for befordring – både til Bornholms Hospital, men også til de øvrige hospitaler i Region Hovedstaden.

Henvist til et andet hospital i Region Hovedstaden

Hvis du som en af Bornholms Hospitals patienter er henvist til et andet Hospital i Region Hovedstaden, kan du som udgangspunkt få betalt din rejse til og fra Hospitalet. 
For at få din rejse betalt, skal du bestille en rekvisition hos Patientrejser.Redaktør