Kapel

Er det praktisk muligt, forbliver den afdøde på afdelingen, indtil de af de pårørende, der ønsker det, har taget afsked.​

Lægen tilser den afdøde

Efter pårørende har taget afsked, køres afdøde til 6-timersstuen. Ca. 6 timer efter dødsfaldet vil lægen tilse den afdøde igen for at konstatere, at der er sikre dødstegn.

Når lægen har tilset den afdøde, og familien har taget afsked, bliver den afdøde kørt til hospitalets kapel.

Transport af den afdøde til kapellet

Transporten til kapellet foregår gennem hospitalets kældergang. Den afdøde bliver kørt i en speciel vogn beregnet til formålet.

I kapellet bliver den afdøde lagt på et leje i et køligt rum. Her er den afdøde indtil bedemanden foretager udkørsel til begravelsen/bisættelsen. Den afdøde bliver hele tiden behandlet med respekt.

Besøg af pårørende i kapellet

Det er muligt at se den afdøde i kapellet. Både i forbindelse med afhentningen til begravelse/bisættelse og inden da. Besøg i kapellet aftales med bedemanden.

For pårørende

Indkørsel til kapellet sker fra Ullasvej, lige overfor  administrationsbygningen, Ullasvej 15-17.

 
Redaktør