Hvad sker der med den afdøde?

Den afdøde bliver så vidt muligt på afdelingen, indtil de pårørende har taget afsked.

Lægen tilser den afdøde

Efter pårørende har taget afsked, køres den afdøde til 6-timersstuen. Ca. 6 timer efter dødsfaldet tilses den afdøde igen af en læge for at konstatere, at der er sikre dødstegn. 

Transport af den afdøde

Når lægen har tilset den afdøde, og familien har taget afsked, bliver den afdøde kørt til hospitalets kapel.Transporten til kapellet foregår gennem hospitalets kældergang i en speciel vogn beregnet til formålet. 

Kapel

I kapellet bliver den afdøde lagt på et leje i et køligt rum. Her er den afdøde, indtil bedemanden foretager udkørsel til begravelsen/bisættelsen. Den afdøde bliver hele tiden behandlet med respekt.

Det er muligt at se den afdøde i kapellet. Både i forbindelse med afhentningen til begravelse/bisættelse og inden da. Besøg i kapellet aftales med bedemanden.

Indkørsel til kapellet sker fra Ullasvej.


Redaktør