Værdigenstande

Deponerede værdigenstande​

Hvis du har fået deponeret nogle effekter, som du ikke har fået med dig, efter du er blevet udskrevet fra Bornholms Hospital, kan du hente dem i Informationen. Den ligger lige inden for hovedindgangen.
Informationen på Bornholms kan kontaktes på
mail: bornholmshospital@regionh.dk
 
Hvis du har mistet nogle ejendele på Bornholms Hospital, er du meget velkommen til at ringe til Informationen, og høre om vi har fået det indleveret.
Telefon: 38 ​67 00 00

Redaktør