Mobiltelefon

Brug af mobiltelefon er tilladt på hospitalet - vær dog opmærksom på mobilfri områder.

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner er generelt tilladt på hospitalets område, bortset fra følgende afsnit:

  • Akutmodtagelsen
  • Blodbanken
  • Prøvetagning
  • Afsnit for Dialyse
  • Afsnit for Intensiv Behandling
  • Røntgen og Skanning
  • Operationsafsnittet
  • Ambulatorie 1, 2 og 3
  • Fødestuer

På disse mobilfri områder skal din telefon være slukket.

Patienttelefon

Hvis du som pårørende skal ringe til en indlagt patient, beder vi dig så vidt muligt at ringe direkte til patientens mobiltelefon eller patienttelefonen. Nummeret til patienttelefonen oplyses af personalet ved indlæggelse.

Familie og venner må meget gerne ringe til den indlagte, men vi opfordrer til at antallet af opkald begrænses.


Redaktør