Post

​Information om, hvordan du sender og modtager post, når du er indlagt.

Post fra patienter

Der er opsat kurve på alle afdelinger til udgående post.

Post til patienter

Der bliver dagligt omdelt post til patienterne. Skriv afdelingens navn og afsnittets nummer på pakken eller kuverten, når du sender post til en patient.Redaktør