Post

​Information om, hvordan du sender og modtager post, når du er indlagt.

Post fra patienter

Der er opsat kurve på alle afdelinger til udgående post. Du kan købe frimærker i Café Hjerterum.

Post til patienter

Der bliver dagligt omdelt post til patienterne. Skriv afdelingens navn og afsnittets nummer på pakken eller kuverten, når du sender post til en patient.

Redaktør