Må jeg fotografere?

​Patienter og pårørende/besøgende må ikke optage foto, film eller lyd på sygehuset, med mindre det sker efter​ forudgående aftale med afdelingens personale.

Dette gælder også for billede​ - og lydoptagelser med mobiltelefonen. Hvis personalet har givet tilladelse, skal følgende regler iagttages:

Medpatienter må under ingen omstændigheder optræde på optagelser uden forudgående skriftligt samtykke.

Hvis personalet optræder direkte på optagelser, forudsætter det samtykke fra den enkelte medarbejder.

Film- og lydoptagelser med mobiltelefonen på fødestuer er aldrig tilladt.

Redaktør