Fotografering forbudt

Du må ikke optage foto, film eller lyd på hospitalet uden forudgående aftale med personalet.

Dette gælder også for billede -og lydoptagelser med mobiltelefonen. Hvis personalet har givet tilladelse, skal følgende regler iagttages:

  • Medpatienter må under ingen omstændigheder optræde på optagelser uden forudgående skriftligt samtykke.
  • Hvis personalet optræder direkte på optagelser, forudsætter det samtykke fra den enkelte medarbejder.

Film- og lydoptagelser med mobiltelefonen på fødestuer er aldrig tilladt.Redaktør