Kontaktperson for patienter

Alle patienter får en kontaktperson, hvis de er indlagt på Bornholms Hospital i over et døgn, eller man er ambulant patient med mere end to besøg. 

Kontaktperson på Bornholms Hospital

Formålet med kontaktperson-ordningen er at sikre alle patienter et overskueligt og velfungerende forløb. Det er hensigten, at du som patient skal opleve kontinuitet i behandlingsforløbet, at forløbet koordineres effektivt og at du føler dig velinformeret.

Kontaktpersonens opgave

Den sundhedsfaglige kontaktperson har et særligt ansvar for at koordinere og  skabe sammenhæng i dit forløb - både i egen afdeling og ved overgang til anden afdeling/hospital samt ved udskrivelsen.
 
Hvem du får tildelt som kontaktperson afhænger af dit aktuelle behandlingsforløb.  Kontaktpersonerne kan være en kontakt læge, sygeplejefaglig kontaktperson, kontaktjordemoder eller koordinator ved genoptræningsforløb.
 
Kontaktpersonen skal medvirke ved -  og have kendskab til - dit behandlingsforløb samt ​​​have tilstrækkelig erfaring og faglige forudsætninger for at kunne varetage opgaven.
 

Redaktør