Besøgstider

Hospitalet har fri besøgstid. Det bedste tidspunkt for besøg er typisk om eftermiddagen og tidligt på aftenen, men hospitalet er åbent for besøg hele dagen.​

​​​

​Undgå for mange besøg​ende ad gangen

Generelt beder vi dig vise hensyn til de indlagte og deres medpatienter. Undgå for mange besøgende ad gangen.

​Ryk ud i fællesrummet

Hvis I kommer omkring middagstid eller hen på aftenen og besøger en patient på en flersengsstue, beder vi  om, at I så vidt det er muligt sætter jer i fællesrummet eller rykker ned i Cafe Hjerterum. Så har de andre patienter på stuen mulighed for at hvile sig.​

Redaktør