​​​

Besøgstider

Hospitalet er åbent for besøg hele dagen

Den bedste besøgstid

Selvom hospitalet har fri besøgstid, er det bedste tidspunkt for besøg typisk om eftermiddagen eller tidligt på aftenen.

Vis hensyn

Generelt beder vi dig vise hensyn til den indlagte og dennes medpatienter. Undgå derfor for mange besøgende ad gangen.

Ryk ud i fællesrummet

Hvis I kommer omkring middagstid eller ud på aftenen og skal besøge en patient på en flersengsstue, opfordrer vi til, at I så vidt muligt sætter jer i fællesrummet eller i vandrehallen før Ambulatorie 1. Derved har de andre patienter på stuen mulighed for at hvile sig.Redaktør