Sundhedsprofil for Region Hovedstaden

​En sundhedsprofil er en kortlægning af borgernes sundhed, sygelighed og sundhedsvaner.

Sundhed, demografi og økonomi

Hvert fjerde år udarbejder regionen en sundhedsprofil, senest var i 2021.

Sundhedsprofilen kombinerer viden om borgernes sundhedstilstand med borgernes demografiske og socioøkonomiske forhold.

Identificerer, hvor kommunerne kan sætte ind

Med sundhedsprofilen kan kommunerne identificere, om der er specielle grupper af borgere, som kræver ekstra opmærksomhed i forhold til forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering.

En sundhedsprofil fungerer som et planlægningsredskab for kommuner og regioner og danner grundlag for kommunernes generelle sundhedspolitik.
Redaktør