Fra 1. juli 2022 er samarbejdet mellem kommuner, region og almen praksis på sundhedsområdet i organiseret på en ny måde. Den indebærer blandt andet, at der etableres 21 sundhedsklynger omkring landets akuthospitaler. I Region Hovedstaden dannes 5 sundhedsklynger, hvoraf Bornholm er en selvstændig klynge. Sundhedsklyngerne skal samarbejde om de borgere/patienter, som kommuner, almen praksis og hospitaler er fælles om herunder: 

  • Ældre medicinske borgere
  • Borgere med kronisk sygdom
  • Borgere med psykiske lidelser

Forventningen til sundhedsklyngerne er, at de skal sætte ekstra skub i samarbejdet, som allerede eksisterer lokalt mellem kommuner, hospital og almen praksis. 

Sundhedsklynge Bornholm rummer et politisk niveau og et fagligt niveau. Det politiske består af borgmesteren på Bornholm, Regionsrådsformanden, regionsrådsmedlemmer samt repræsentanter fra PLO. Det politiske forum afholder to møder årligt. Det faglige niveau erstatter det tidligere samordningsudvalg og består fortsat af samme deltagerkreds som tidligere. Yderligere vil de tre udviklings- og driftsgrupper henholdsvis; for ældre og borgere med kronisk sygdom, for børn og unge og for voksne med psykisk sygdom bevares.​

Forrretningsorden for Sundhedsklynge Bornholm