Samordningsudvalg

​​Samordningsudvalget sikrer sammenhæng og kontinuitet i indsatsen på tværs af sektorer forestår den lokale administrative udmøntning af sundhedsaftalerne.