Samordningsudvalget omkring Bornholms Hospital

​Her kan du finde alle repræsentanter i samordningsudvalget. Du kan kontakte udvalget via udvalgets sekretærer.

Fra Bornholms Hospital

Annemarie Hellebek, Konstitueret direktør 
Peter Juul Jensen, Oversygeplejerske, Afdeling for Medicinske Sygdomme

Fra Bornholms Regionskommune

Michael Hansen Bager, Psykiatri- og Handicapchef
Trine Dorow, Sundhedschef
Allan Westh, Chef for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse 
Birgit Mortensen, Ældrechef
Anders Fløjborg, Børne- og ungefamiliechef

Fra Region Hovedstadens Psykiatri

Anne Hertz, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri
Jette Melander-Jensen, Centerchef ,Psykiatrisk Center Bornholm
Katja Føhns, Afdelingssygeplejerske
Nina Staal, Klinikchef, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Kresten Dørup, Centerchef, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Fra almen praksis

Kathri Marcussen, Praktiserende læge 
Niels Jacob Nielsen, Hospitalskonsulent i KAPH, Almen praksis
Christina Hundrup, Praksiskonsulent for psykiatri 

Fra Center for Sundhed, Region Hovedstaden

Winnie Brandt, Chefkonsulent  Center for Sundhed, Region Hovedstaden
Redaktør