Samordningsudvalget omkring Bornholms Hospital

​Her kan du finde alle repræsentanter i samordningsudvalget. Du kan kontakte udvalget via udvalgets sekretærer.

Fra Bornholms Hospital

Annemarie Hellebek, Direktør 
Morten Østergaard, Vicedirektør 
Peter Juul Jensen, Oversygeplejerske, Afdeling for Medicinske Sygdomme
Anja Mitchell, Ledende Overlæge, Afdeling for Akutmodtagelse, Bedøvelse og Intensiv Behandling

Fra Bornholms Regionskommune

Trine Dorow, Sundhedschef
Margrethe Vogt Thuesen, Psykiatri- og handicapchef 
Ann Rubæk-Nielsen, Centerchef børn og familie 
Allan Westh, Chef for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse 
Birgit Mortensen, Ældrechef
Karina Nørby, Sundhedschef

Fra Region Hovedstadens Psykiatri

Anne Hertz, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri
Jette Melander-Jensen, Centerchef ,Psykiatrisk Center Bornholm
Katja Føhns, Afdelingssygeplejerske
Nina Staal, Klinikchef, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Kresten Dørup, Centerchef, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Fra almen praksis

Kathri Marcussen, Praktiserende læge 
Rikke Westh, Hospitalskonsulent i KAPH, Almen praksis
Christina Hundrup, Praksiskonsulent for psykiatri 

Fra Center for Sundhed, Region Hovedstaden

Winnie Brandt, Chefkonsulent  Center for Sundhed, Region Hovedstaden

Fra Akutberedskabet

Trine Mottlau, Vicedirektør

Brugerrepræsentanter

Bente Helms
Carl de Fontenay

Redaktør