Samordningsudvalget omkring Bornholms Hospital

​Her kan du finde alle repræsentanter i samordningsudvalget. Du kan kontakte udvalget via udvalgets sekretærer.

Fra Bornholms Hospital

Niels Reichstein Larsen, Hospitalsdirektør 
Peter Juul Jensen, Oversygeplejerske, Afdeling for Medicinske Sygdomme

Fra Bornholms Regionskommune

Johannes Nilsson, Servicedirektør 
Michael Hansen Bager, Psykiatri- og Handicapchef
Trine Dorow, Sundhedschef
Allan Westh, Chef for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse 
Birgit Mortensen, Ældrechef
Vibeke Juel Blem, Børne- og ungefamiliechef

Fra Region Hovedstadens Psykiatri

Anne Hertz, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri
Jette Melander-Jensen, Centerchef ,Psykiatrisk Center Bornholm
Katja Føhns, Afdelingssygeplejerske
Jan Uwe Klahn, Klinikchef, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Kresten Dørup, Centerchef, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Fra almen praksis

Kathri Marcussen, Praktiserende læge 
Niels Jacob Nielsen, Hospitalskonsulent i KAPH, Almen praksis
Olav Berntsen, Kommunal praksiskonsulent 
Christina Hundrup, Praksiskonsulent for psykiatri 

Fra Center for Sundhed, Region Hovedstaden

Winnie Brandt, Chefkonsulent  Center for Sundhed, Region Hovedstaden
Redaktør