Følg patienternes præferencer i den sidste levetid

Patienter i terminale forløb skal have tilbud om en samtale, hvor der bliver talt om deres præferencer i den sidste levetid. På baggrund af samtalen skal sundhedspersonale på tværs af sektorer arbejde sammen om bedst muligt at følge patienternes ønsker.

Projektet ’Følg patientens præferencer i den sidste levetid’ har til formål at give patienter og pårørende den sidste tid, som de selv ønsker. Vi finder ud af, hvordan vi bedst taler med patienten og de pårørende om deres ønsker, for eksempel hvor patienten ønsker at dø, og hvad der er vigtigt i den sidste levetid. 

Projektet undersøger også, hvordan vi sikrer, at patientens ønsker kan følges i et samarbejde mellem kommunen, praktiserende læge og hospitalet. Projektet retter sig mod patienter, som ikke allerede er en del af et palliativt forløb, og som har en anden diagnose end kræft.


Redaktør