Kultur, rammer og kompetencer

Patienter og besøgende skal opleve at blive mødt med imødekommenhed, nærvær, respekt og klar kommunikation.

Projektet ’Kultur, rammer og kompetencer’ vil udvikle en kultur, hvor patienten er i centrum, og hvor god adfærd i endnu højere grad end i dag er en naturlig del af arbejdet.  Desuden vil projektet udvikle en forbedringskultur, hvor alle, der færdes på hospitalet, kan give forslag til forbedringer.

Medarbejdere får værktøjer til at understøtte arbejdet med værdibaseret styring og til at kunne tage de beslutninger i dagligdagen, som er til gavn for patienten. 

De fysiske rammer skal opleves som indbydende og understøtte effektive arbejdsgange. Patienter og pårørende skal opleve at blive mødt af fagligt kompetent personale, der kan håndtere, at hospitalet får flere ældre patienter med flere kroniske sygdomme på én gang.  
Redaktør