Fælles ansvar for indlæggelse og udskrivelse af ældre patienter mellem hospital, kommune og almen praksis

Antallet af genindlæggelser skal reduceres, og patienten skal have en tryg og sammenhængende oplevelse af overgangene mellem hospital, egen læge og hjemmesygepleje.

Projektet 'Fælles ansvar for indlæggelse og udskrivelse af ældre patienter mellem hospital, kommune og almen praksis' gennemfører tværsektorielle videokonferencer med patient, patientens egen læge, hjemmesygeplejerske og personale fra hospitalet, for eksempel en læge, sygeplejerske og eventuelt en farmaceut eller en terapeut.

På den måde kan vi vurdere den samlede effekt af genindlæggelser, henvendelser til egen læge, ajourførte Fælles medicinkort, FMK-kort, patientoplevelsen, m.m., og vurdere hvilken type patientforløb, som har størst værdi af en videokonference.Redaktør