Ny visitationsform for akutte patienter

Kendte patienter, der henvender sig akut til hospitalet, skal have nye muligheder for visitation og tilbud.

Projektet ’Ny visitationsform for akutte patienter’  afprøver nye løsninger for visitation for patienter, der bliver indlagt akut. Formålet er at give patienterne et forløb, der giver størst værdi for dem, og det er ikke nødvendigvis at blive indlagt på hospitalet. Derfor afprøver projektet i samarbejde med almen praksis og kommunen mulighederne for at undgå en akut indlæggelse. 

En løsning for patienten kan for eksempel være muligheden for et kommunalt pleje- og rehabiliteringstilbud, som forebygger behovet for en akut indlæggelse. Men det kan også være en akuttid i ambulatoriet, så patienten får en kortere indlæggelse i akutmodtagelsen eller helt undgår en egentlig indlæggelse. Et fokuspunkt i projektet er vidensdeling på tværs af sektorer. Derfor bliver der, som et led i lægernes kliniske basisuddannelse, KBU, afprøvet en introduktionsdag til psykiatriens og den kommunale sygeplejes tilbud.


Redaktør